511: Ledninger » Parkering/Tilbagelægning af egenskabsdata


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan egenskabsdata midlertidig 'parkeres' uafhængigt af et knudepunktsnet. Dette kan f.eks. være anvendeligt, hvis der ønskes et automatisk genereret net navngivet efter energidistrikter eller der er sket større skade på knudepunktsregisteret til at en manuel reparation er praktisk. Læs eventuelt nærmere herom i kapitlet 509: Ledninger » Knudeautomatik.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Ledninger » Parkering og tilbagelægning af egenskabsdata og følgende dialogboks fremkommer:

 • Venstre liste
  • Kolonnen Fra knude - Til knude
   Heri listes de knudepunktsstrækninger ved deres knudepunktsbetegnelse, der kunne matches med en parkeret rørtype.
  • Kolonnen Type nr
   For hver listet knudepunktsstrækning angives hvilken rørtypenummer, der er blevet matchet.
 • Højre liste
  • Kolonnen Fra knude - Til knude
   Heri listes de knudepunktsstrækninger ved deres knudepunktsbetegnelse, der ikke kunne matches med en parkeret rørtype. 
 • Rammen Oprettelse af parkerede data
  • Knappen Start oprettelse
   Herved oprettes en tabel med egenskabsdata og knudepunktsbetegnelser.
  • Feltet Antal parkerede str
   Heri listes for hvor mange knudepunktsstrækninger, der er gemt egenskabsdata.
  • Feltet Antal parkerede knuder:
   Heri listes for hvor mange knudepunkter, der er gemt knudepunktsbetegnelser. Med funktionen Ledninger » Knudeautomatik kan et nyt knudepunktsnet således få tildelt de tidligere knudepunktsbetegnelser hvor der er eksakt sammenfald.
 • Rammen Tilbagelægning af parkerede data
  • Knappen Start tilbagelægning
   Herved tilbageføres tidligere gemte egenskabsdata udfra de kriterier opstillet i felterne Overskriv alt eller Kun tilføj hvor dim mangl. Under processen vises denne dialogboks:

   I venstre og højre liste vises antal knudepunktsstrækninger, der hhv. blev og ikke blev matchet.
   Bemærk at alle ledningslag skal være tændt under tilbagelægningen; se nærmere i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag.
  • Feltet Overskriv alt
   Heri angives at de eksisterende knudepunktsstrækningers egenskabsregistreringer ønskes overskrevet hvor der findes parkerede registreringer.
  • Feltet Kun tilføj hvor dim mangl
   Heri angives at kun knudepunktsstrækninger med manglende registreringer ønskes suppleret hvor der findes parkerede registreringer.
  • Feltet Max afst. ny - gammel (mm 1:1)
   Heri angives den maksimale afstand fra de parkerede registreringer til de nuværende knudepunktsstrækninger angivet i mm.

3. Procedurebeskrivelse

Start indledningsvis med en backup af ledningsnettet som beskrevet i kapitlet 1101: Backup » Backup af ledningdata.

Tænd alle ledningslag som beskrevet i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag.

Parker egenskabsdata og knudepunktsbetegnelser ved at vælge menupunktet Ledninger » Parkering og tilbagelægning af egenskabsdata og knappen Start oprettelse.

Herefter kan ledningsgeometrien ændres (tilføj, flyt, slet og omkodning) og/eller knudepunktsnettet slettes som beskrevet i kapitel 501: Ledninger » Digitaliser og 814: Diverse » Slet alle knudepunkter.

Når de ønskede rettelser er foretaget påføres knudepunkter som beskrevet i kapitel 504: Ledninger » Knudepunkter og 509: Ledninger » Knudeautomatik. Bemærk at knudeautomatikken kan anvende de 'parkerede' knudepunktsbetegnelser, så tidligere knudepunkter gendannes under samme navn.

På det nydannede knudepunktsnet kan de parkerede egenskabsdata herefter tilbagelægges gennem dette menupunkt Ledninger » Parkering og tilbagelægning af egenskabsdata. Angiv før tilbagelægningen indenfor hvilken afstand gemte data skal overføres (en ledning kunne jo være flyttet væk fra en tidligere placering). Tilbagelæg med knappen Start tilbagelægning.