512: Ledninger » Redigering af ledningsdata


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
  1. Menuknappen Oversigt
  2. Når menupunktet forlades
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan ledningsstrækninger udpeges til omkodning af objekt- og/eller punktkoden eller sletning.

Funktionen er også et vigtigt værktøj i kvalitetsforbedringen (kontrol og tilretning) af ledningsgrafik - se nærmere herom i vejledningen DOWNLOAD/KONTROL-TILRETNING.pdf.

De objektkoder, der er valgt medtaget i tegningsfeltet, kan udpeges og omkodes/slettes - læs nærmere i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag.

Tidligere data kan ikke genskabes, når processen først er gemt, så indled eventuelt med en backup af ledningsdata. 

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Ledninger » Omkodning af ledninger og følgende knapper fremkommer i knapmenupanelet:

 • Udpegningsmarkering
  Ved udpegningen markeres de tilvalgte ledningsstrækninger efter det pennummer, der er angivet under Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 2; læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.
 • Knappen Udpeg ledning
  Hermed kan ledningsstrækninger ved enkeltvis udpegning til- og fravælges til efterfølgende omkodning.
 • Knappen Udpeg polygon
  Hermed kan der optegnes en polygon omkring de ønskede ledningsstrækninger til samlet udpegning. Udpegningen gennemføres med knappen Luk polygon. Udpegningspolygonen kan maksimalt indeholde 10 punkter - polygonen lukkes automatisk når det 10. punkt nås.
 • Knappen Luk polygon
  Hermed afsluttes optegningen af polygonen og samtlige ledningsstrækninger, der fuldstændig ligger indenfor polygonen, markeres.
  Ledningsstrækninger kan efterfølgende til- og fravælges med knappen Udpeg ledning beskrevet ovenfor.
 • Menuknappen Hele byen
  Hermed vælges samtlige ledninger.
 • Knappen Fortryd al udp.
  Hermed fortrydes hele den udførte udpegning.
 • Menuknappen Oversigt
  Herved åbner dialogboksen beskrevet nedenfor i dette kapitels afsnit 2.1 Menuknappen Oversigt.

2.1 Menuknappen Oversigt

Når menuknappen Oversigt vælges fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Oversigt
  • Drop-down-liste (kun synlig ved fejl og særlige situationer)
   Afgrænsningsliste ifm. kvalitetsforbedringen (kontrol og tilretning) af ledningsgrafik - se nærmere herom i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.
  • Listen
   Heri listes de eksisterende punkter givet ved:
   » Punktnummer [Pnr]
   » Y-koordinat [Y (m)]
   » X-koordinat [X (m)]
   » Z-koordinat [Z (m)]
   » Objektkode
   » Punktkode
   » Geometrisk kode [F.kode]
   » Linienummer [Linienr]
   » Stationeringsværdi på linien [Stat. (m)]
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal punkter og linjer i listen.
  • Knappen Vis markerede
   Herved vises med blink-markering i tegningsfeltet de punkter, der er udpeget i listen.
  • Knappen Udskriv
   Herved udskrives enten hele listen eller de, der er udpeget i listen. Se nærmere i afsnit 2.3 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved eksporteres enten hele listen eller de, der er udpeget i listen. Se nærmere i afsnit 2.4 i kapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Sammenlæg linier
   Hermed sammenlægges de markerede linier i listen.
  • Knappen Vend retning
   Hermed vendes tegningsretningen for de markerede linier i listen.
  • Knappen Slet de markerede
   Herved kan de udpegede ledningsstrækninger slettes efter at følgende advarselsboks accepteres:
  • Knappen Ret kote og feltet til
   Herved kan koten rettes til den angivne værdi i feltet til for de punkter udpeget i listen - når følgende accepteres:
 • Rammen Omkodning
  • Listen Ny objektkode
   Heri listes de objektkoder, der er valgt vist under menupunktet Medtages » Ledningslag.
  • Listen Ny punktkode
   Heri listes de punktkoder, der er valgt vist under menupunktet Medtages » Ledningslag.
  • Knapperne Fjern markering
   Foretagne markeringer i pågældende ovenstående liste fjernes.
  • Knappen Start omkodning
   Såfremt der er udpeget ledninger og valgt objekt- og punktkoder til omkodningen fremkommer følgende dialogboks:
    

2.2 Når menupunktet forlades

Når menupunktet forlades og der er udført ændringer fremkommer følgende dialogboks:

 • Knappen Gem
  Med denne knap gemmes den foretagne omkodning endeligt.
 • Knappen Fortryd
  Med denne knap fortrydes den foretagne omkodning efter accept af denne dialogboks: