513: Ledninger » Transformation af ledninger


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan markerede ledningsstrækninger og med polygon valgte påskrifter transformeres udfra en affin transformation på baggrund af 3 - 10 udpegede fællespunkter.

Idet der er tale om en affin transformation (flytning i Y og X, drejning samt målestoksfaktor på både Y- og X-aksens enhedsdefinition) bør bemærkes, at de markerede strækningers indbyrdes geometri kan forvanskes i større eller mindre grad. Udpeges netop tre fællespunkter til transformationsberegningen vil der i stedet være tale om en ligedannethedsafbilding hvor der kun foretages flytning i Y og X samt en drejning vil ledningsstrækningernes indbyrdes geometri ikke blive forvansket.

Funktionen virker på ledningsstrækninger, der er gemt i databasen. Det er således muligt at anvende funktionen på indtegnede ledningsstrækninger, men er primært tiltænkt konverterede tegninger, der således først skal indlæses gennem programfunktionen Diverse » Import af ledningsdata; læs nærmere herom i kapitlet 801: Diverse » Import af ledningsdata.

Funktionen virker på de lednings- og påskriftlag, der er medtaget; se nærmere i kapitel 702: Medtages » Ledningslag.

Kun den plane ledningsgeometri kan transformeres; Knudepunkter, genfindingsmål m.v. transformeres ikke samt eventuelle ledningskoter medflyttes og forbliver utransformerede...!

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Ledninger » Transformation af ledninger og følgende fremkommer i knappanelet:

 • Knappen Udpeg ledning
  Herved kan ledningsstrækninger én ad gangen udpeges til transformationen. Når strækningen er udpeget markeres den med den under Diverse » Opsætning valgte penfarve. Ved genudpegning fravælges ledningsstrækningen.
 • Knappen Udpeg polygon
  Herved kan de ønskede ledningsstrækninger samt påskrifter omsluttes at en polygon.
 • Knappen Luk polygon
  Herved lukkes den omsluttende polygon og de viste ledningsstrækninger, der helt falder indenfor polygonen, markeres. Ledningsstrækninger, der fejlagtigt er eller ikke er markeret kan efterfølgende til- eller fravælges med knappen Udpeg ledning.
 • Knappen Fortryk al udp.
  Herved fravælges alle markerede ledningsstrækninger.
 • Knappen Udpeg Y1,X1
  Herved registreres koordinaterne for de udpegede lokale fællespunkter.
  Når knapperne Udpeg Y1,X1 og Udpeg Y2,X2 aktiveres fremkommer følgende dialogboks:
  • Venstre ramme
   • Listen
    • Liste-kolonnen Nr
     Heri listes rækkenummeret for de udpegede fællespunkter. Der er plads til maksimalt 10 fællespunkter.
    • Liste-kolonnen Y1(m)
     Heri listes for hver fællespunkt den lokale Y-koordinat.
    • Liste-kolonnen X1(m)
     Heri listes for hver fællespunkt den lokale X-koordinat
    • Liste-kolonnen Y2(m)
     Heri listes for hver fællespunkt Y-koordinaten i System34/45.
    • Liste-kolonnen X2(m)
     Heri listes for hver fællespunkt X-koordinaten i System34/45.
    • Liste-kolonnen Delta(m)
     Når der med knappen Middelfejl (m) er beregnet en transformationsudtryk fremkommer her residualerne for de enkelte fællespunkter.
   • Knappen Slet markeret linie
    Herved slettes den i listen udpegede linie og fællespunktets lokale og System34/45-koordinater udgår af transformationsberegningen.
   • Knappen Forfra
    Herved slettes de foretagne registreringer i listen.
   • Knappen Middelfejl (m)
    Herved beregnes middelfejlen på baggrund af de i listen angivne lokale og System34/45-koordinater.
  • Højre ramme
   • Knappen Gem paspunkter
    Herved gemmes de i venstre liste registrerede paspunkter i dét registreringsnavn, der er angivet i feltet. 
   • Feltet
    Heri angives navnet på en ny paspunktsregistrering eller her listes navnet på den i understående liste udpegede paspunktsregistrering.
   • Listen
    Heri listes tidligere gemte paspunktsregistreringer.
   • Knappen Slet markeret
    Herved slettes den i listen udpegede paspunktsregistrering.
 • Knappen Udpeg Y2,X2
  Herved registreres koordinaterne for de udpegede System34/45 fællespunkter.
 • Knappen Transformer
  Herved flyttes de markerede ledningsstrækninger efter den i højre liste udpegede paspunktsregistrering. Følgende dialogboks fremkommer:
  • Rammen Ledningslængder
   • Liste-kolonnen Kode
    Heri listes alle de i tegningsfeltet viste objektkoder.
   • Liste-kolonnen Udpeget (m)
    Heri listes for hver objektkode det antal meter ledningsstrækning, der er markeret til transformation.
   • Liste-kolonnen Ikke udpeget (m)
    Heri listes for hver objektkode det antal meter ledningsstrækning, der ikke er markeret til transformation.
  • Højre ramme
   • Listen
    Heri listes de gemte paspunktsregistreringer.
   • Knappen Udfør transformation
    Herved udføres transformationen af de markerede ledningsstrækninger med den i listen udpegede paspunktsregistrering.
   • Knappen Gem
    Herved gemmes den udførte transformation.
   • Feltet Middelfejl (m)
    Heri angives middelfejlen for den i listen udpegede paspunktsregistrering.

3. Procedurebeskrivelse

 1. Tematisk afgrænsning
  1. Vælg menupunktet Medtages » Ledningslag og medtag de lednings- og påskriftlag, der ønskes anvendt.
 2. Udpeg 'lokale' koordinater
  1. Zoom ind på ledningsstrækningerne, der ønskes transformeret.
  2. Vælg knappen Udpeg Y1,X1 og udpeg fællespunkterne.
  3. Gem paspunktsregistreringen.
 3. Udpeg landskoordinater og dan transformation
  1. Zoom ind på området hvortil ledningsstrækningerne ønskes transformeret.
  2. Vælg knappen Udpeg Y2,X2, vælg den gemte paspunktsregistrering, udpeg første linie heri og udpeg fællespunkterne i samme rækkefølge som for de lokale koordinater.
  3. Beregn middelfejlen og residualerne med knappen Middelfejl (m).
  4. Gem paspunktsregistreringen.
 4. Udpeg ledningsstrækninger
  1. Marker ledningsstrækningerne, der ønskes transformeret, med knapperne Udpeg polygon/Luk polygon og Udpeg ledning.
 5. Udfør transformation
  1. Tryk ESC-tasten eller vælg et andet menupunkt, udpeg den ønskede paspunktsregistrering og vælg Udfør transformation hvorved de markerede ledningsstrækninger transformeres til den nye placering. Med knappen Gem gemmes ledningsnettets nye geometri.