514: Ledninger » Bitmap som baggrund


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
  1. Knapmenuen
  2. Dialogboksen
 3. Procedure-beskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan bitmaps i bmp- og jpeg-format indsættes som baggrund/kulissekort til vektorkortet. For nærmere beskrivelse af transformationer m.v. henvises til kapitlet 513: Ledninger » Transformation af ledninger.

Bemærk at baggrund-bitmaps ikke i alle tilfælde kan udskrives og ifm. PDF-eksport udføres ikke resampling.

2. Funktionsbeskrivelse

2.1 Knapmenuen

 • Knapmenuen Udpeg Y1,X1
  Hermed kan de 'lokale' koordinater udpeges i billedet.
 • Knapmenuen Udpeg Y2,X2
  Hermed kan landskoordinaterne udpeges i det digitale grundkort.

2.2 Dialogboksen

 • Venstre ramme
  • Liste-kolonnen Nr
   Heri listes rækkenummeret for de udpegedes paspunkter. Der kan maksimalt udpeges 10 paspunkter.
  • Liste-kolonnen Y1(m)
   Heri listes for hvert sæt paspunkter den lokale Y-koordinat.
  • Liste-kolonnen X1(m)
   Heri listes for hvert sæt paspunkter den lokale X-koordinat.
  • Liste-kolonnen Y2(m)
   Heri listes for hvert sæt paspunkter Y-koordinaten i landskoordinatsystemet.
  • Liste-kolonnen X2(m)
   Heri listes for hvert sæt paspunkter X-koordinaten i landskoordinatsystemet.
  • Liste-kolonnen Delta(m)
   Heri listes for hvert sæt paspunkter residualet efter der er foretaget en transformationsberegning med knappen Middelfejl.
 • Midterste ramme
  • Knappen Gem paspunkter
   Hermed gemmes den i feltet angivne bitmap-transformation, der enten er ny eller en eksisterende, der er blevet ændret.
  • Feltet
   Heri angives enten navnet på en ny bitmap-transformation eller den i listen udpegede bitmap-transformation, der ønskes vist eller ændret.
  • Listen
   Heri listes betegnelserne for allerede gemte bitmap-transformationer. Ved udpegningen af én af disse kan paspunkt-udpegningen ændres eller bitmappen vises efter de gemte transformationsparametre.
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes den i listen udpegede bitmap-transformation.
 • Højre ramme
  • Feltet Sti til billede
   Heri angives sti og filnavn til bitmappen, der ønskes vist i forbindelse med bitmap-transformationen.
  • Knappen Gennemse
   Hermed kan drev, sti og filnavnet til feltet Sti til billede udpeges i et katalogtræ; dette er nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Vis billede uden transformation
   Herved vises i tegningsfeltet den bitmap, der er angivet i feltet Sti til billede uden brug af transformationsparametre.
  • Knappen Vis billede med transformation
   Herved vises i tegningsfeltet den bitmap, der er angivet i feltet Sti til billede med brug af de gemte transformationsparametre.
  • Knappen Sluk for billede
   Herved slukkes den viste bitmap.

3. Procedure-beskrivelse

Nedenstående procedurebeskrivelse omhandler nyoprettelse af transformation af bitmap, men kan med tillempelse anvendes til redigering af eksisterende bitmap-transformationer.

 1. Angiv sti og filnavn til billedet, der ønskes vist - anvend evt. knappen Gennemse.
 2. Vælg knappen Vis billede uden transformation og billedet fremkommer i tegningsfeltet.
 3. Vælg menu-knappen Udpeg Y1,X1 og udpeg mindst 3 punkter i billedet, der kan genfindes i grundkortet.
 4. Angiv en betegnelse for bitmap-transformationen i feltet og vælg knappen Gem paspunkter.
 5. Vælg knappen Sluk for billede.
 6. Foretag opslag eller navigation i grundkortet til stedet, hvor billedet er tiltænkt placeret.
 7. Vælg menupunktet Ledninger » Bitmap som baggrund og udpeg i listen den netop gemte bitmap-transformation.
 8. Vælg knappen Udpeg Y2,X2, udpeg første række i listen og udpeg nøjagtig de samme punkter i samme rækkefølge som i bitmap-billedet.
 9. Vælg knappen Middelfejl og transformationens middelfejl listes ligesom residualerne for de enkelte sæt paspunkter.
  Er middelfejlen og residualerne utilfredsstillende kan paspunkts-sættet slettes eller der kan genudpeges. Genudpegningen sker ved at vælge menuknappen Udpeg Y1,X1, vælge Vis billede uden transformation, udpege paspunktssættet, der ønskes forbedret og udpege det nye lokale paspunkt hvorefter der genberegnes med knappen Middelfejl.
 10. Er transformationen acceptabel vælges knappen Vis billede med transformation og billedet er nu placeret i forhold til de udpegede paspunkter i det digitale grundkort.