515: Ledninger » WebMapService


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
  1. Fanebladet Grafik
  2. Fanebladet Tekst
  3. Fanebladet Lag
  4. Fanebladet Server
 3. Procedurebeskrivelser
  1. WMS-servere med fast-defineret pixel-opløsning
  2. WMS-servere med brugerdefineret pixel-opløsning
-------------------------------------- Noter ----------------------------------------
·································· Relateret programdokumentation ···································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion fungerer programpakke som WMS-klient, der kan hhv. hente lag-beskrivelser og bitmaps fra en WMS-server.

Læs nærmere i dokumentationen RASTERDATA.pdf omkring programfunktionens anvendelse m.v.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Ledninger » WebMapService og en lignende dialogboks fremkommer:

 • Feltet URL
  Heri angives URL for og argumenter til WMS-serveren.
  Heri kan endvidere angives meddelelser, der bl.a. kan være følgende:
 • Felt 1
  Heri listes forbindelsesstatus, der bl.a. kan antage følgende meddelelser:
  Mulige meddelelser: Betydning:
  Connection udført WMS-serveren på adressen angivet i feltet URL har oprettet forbindelse og returneret svar.
  Connection afbrudt WMS-serveren på adressen angivet i feltet URL har oprettet forbindelse, men forbindelsen er afbrudt før det kunne  returneres et svar. Se note A nederst i dette kapitel for fejlsøgningsmuligheder.
 • Feltet IP
  Heri angives IP-adressen for den i feltet URL kaldte service.
 • Feltet Indhold
  Heri listes det aktuelle kalds svars samlede størrelse i bytes.
 • Feltet Modtaget
  Heri angives hvor mange bytes, der er modtaget på det aktuelt udførte kald.
 • Knappen Connect
  Herved udføres det i feltet URL angivne kald.
 • Knappen Hent pixelstørrelse, Indsæt hjørnekoordinater, Hent kort
  Knappen anvendes ifm. WMS-services, hvor pixelstørrelsen skal angives for beregning af billedstørrelsen.
  Herved omdannes pixelstørrelsen til billedhøjde og -bredde, hjørnekoordinater indsættes fra tegningsfeltet med tilhørende definition af koordinatsystem, de under fanebladet Lag valgte temaer indsættes hvorefter det i feltet URL angivne udføres.
 • Fanebladet Grafik
  Heri listes den grafiske tilbagemelding fra WMS-serveren (såfremt forespørgslen er lykkes) på den i feltet URL angivne forespørgsel.
 • Fanebladet Tekst
  Heri listes den tekstmæssige tilbagemelding fra WMS-serveren på den i feltet URL angivne forespørgsel.
  Mulig meddelelse fra WMS-server:  
  Ugyldig forespørgsel. (Check parametrene service og servicename).
  An invalid parameter was used.
 • Fanebladet Lag
  Heri listes som svar på forespørgsler indeholdende argumentet 'GetCapabilities' de på WMS-serveren tilgængelige lag.
 • Fanebladet Server
  Heri listes WMS-serversvarets 'header'-informationer.
 • Feltet Længde (pix)
  Heri angives bitmappens længde beregnet på baggrund af tegningsfeltets hjørnekoordinater og den i feltet Pix størr. angivne pixelstørrelse.
 • Feltet Højde (pix)
  Heri angives bitmappens højde beregnet på baggrund af tegningsfeltets hjørnekoordinater og den i feltet Pix størr. angivne pixelstørrelse.
 • Feltet Pix størr.
  Heri angives billedets ønskede pixelstørrelse.
 • Knappen Gem URL
  Herved gemmes det i feltet URL angivne under det i feltet angivne betegnelse.
 • Feltet og Listen
  Heri angives hhv. betegnelsen, hvorunder det i feltet URL angivne der ønskes gemt, og i listen betegnelserne for de tidligere gemte.
 • Knappen Slet den markerede
  Herved slettes den i ovenstående liste markerede URL.
 • Knappen Gem billede/paspunkter
  Herved gemmes den under fanebladet Grafik viste bitmap, koordineret efter den i listen viste transformation (paspunkter) under den i feltet angivne betegnelse.
 • Feltet og listen
  Heri hhv. angives betegnelsen for grafik/paspunkter, der ønskes gemt, samt i listen angives tidligere gemte betegnelser.
 • Feltet Placering af billeder
  Heri angives sti til placering af billederne (WMS-serverens returnerede bitmap-grafik).
 • Feltet Billedsti
  Heri angives sti og filnavn til placering af de enkelte billeder hvortil der er foretaget paspunktkoordinering.
 • Knappen Vis billede
  Herved vises billedet i tegningsfeltet og dialogboksen minimeres efterfølgende.
 • Knappen Sluk for billede
  Herved slukkes det viste billede i tegningsfeltet og dialogboksen minimeres efterfølgende.
 • Knappen Transformation (aktiv/passiv)
  Herved aktiveres koordinattransformationen som beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

2.1 Fanebladet Grafik

Når fanebladet Grafik vælges, fremkommer dialogboksen som vist ovenfor:

 • Feltet
  Heri vises den hentede grafik.

2.2 Fanebladet Tekst

Når fanebladet Tekst vælges, fremkommer følgende dialogboks:

Eksempel på tekst under fanebladet Tekst:

 • Listefeltet
  Heri listes det returnerede XML-svar fra WMS-serveren. Dette kan groft opdeles i:

  • Informationer
  • Fejlmeddelelser

2.3 Fanebladet Lag

Når fanebladet Lag vælges fremkommer følgende dialogboks:

 • Listevinduet
  Heri listes i træstruktur de lag, den forespurgte WMS-tjeneste tilbyder.

2.4 Fanebladet Server

Når fanebladet Server vælges, fremkommer følgende dialogboks:

 • Listevinduet
  Heri listes det detaljerede svar den forespurgte WMS-tjeneste returnerer.

3. Procedurebeskrivelser

3.1 WMS-servere med fast-defineret pixel-opløsning

Følgende procedure anbefales:

  Fase: Udførelse:
I. Opsøg WMS-server
 1. Opsøg navn på WMS-server.
II. Indstil tegningsfelt
 1. Gennem programpakkens opslags-, navigations-, roterings- og zoomfunktioner indstilles tegningsfeltet til det ønskede geografiske område.
III. Hent lag
 1. Angiv WMS-serverens adresse med tilhørende argumenter i feltet URL.
 2. Vælg knappen Connect.
IV. Vælg lag
 1. Vælg fanebladet Lag.
 2. Angiv med X hvilke lag, der ønskes medtaget.
V. Indsæt valg
 1. Angiv ønskede pixelstørrelse i feltet Pix størr.
 2. Vælg knappen Hent pixelstørrelse, Indsæt hjørnekoordinater, Hent kort.
VI. Gem grafik
 1. Angiv betegnelse i feltet under knappen Gem billede/paspunkter.
 2. Angiv evt. anden placering af bitmappen i feltet Placering af billeder.
 3. Vælg knappen Gem billede/paspunkter.
VII. Vis grafik
 1. Udpeg i listen den ønskede grafik.
 2. Vælg knappen Vis billede.

3.2 WMS-servere med brugerdefineret pixel-opløsning

Følgende procedure anbefales:

  Fase: Udførelse:
I. Opsøg
WMS-server
 1. Opsøg navn på WMS-server.
II. Indstil
tegningsfeltet
 1. Gennem programpakkens opslags-, navigations-, roterings- og zoomfunktioner indstilles tegningsfeltet til det ønskede geografiske område.
III. Hent lag
 1. Angiv WMS-serverens adresse med tilhørende argumenter i feltet URL.
 2. Vælg knappen Connect.
IV. Vælg lag
 1. Vælg fanebladet Lag.
 2. Angiv med X hvilke lag, der ønskes medtaget.
V. Indsæt valg
 1. Angiv ønskede pixelstørrelse i feltet Pix størr.
 2. Vælg knappen Hent pixelstørrelse, Indsæt hjørnekoordinater, Hent kort.
VI. Gem grafik
 1. Angiv betegnelse i feltet under knappen Gem billede/paspunkter.
 2. Angiv evt. anden placering af bitmappen i feltet Placering af billeder.
 3. Vælg knappen Gem billede/paspunkter.
VII. Vis grafik
 1. Udpeg i listen den ønskede grafik.
 2. Vælg knappen Vis billede.

A. Fejlsøgning

Der kan ved anvendelsen af servicen bl.a. fremkomme følgende fejlmeddelelser:

Fejlmeddelelse: Årsag / Mulige løsninger:
Syntaksen angivet i feltet URL er ikke korrekt. Dette kan bl.a. skyldes:
 • at forespørgslen ikke startes med http://


Meddelelse i feltet URL:
 • Host findes ikke
WMS-serveren på adressen angivet i feltet URL svarer ikke. Dette kan bl.a. skyldes:
 • at adressen er angivet forkert
 • at serveren ikke findes eller ikke er aktiv.


WMS-serveren på adressen angivet i feltet URL har oprettet forbindelse, men forbindelsen er afbrudt før det kunne  returneres et svar.


Meddelelse i felt 1:
 • Connection afbrudt
WMS-serveren på adressen angivet i feltet URL har oprettet forbindelse, men forbindelsen er afbrudt før det kunne  returneres et svar.


Meddelelse under fanebladet Tekst:
 • Ugyldig forespørgsel. (Check
  parametrene service og
  servicename).
 • An invalid parameter was
  used
  .
Forespørgslen er ikke korrekt. Dette kan bl.a. skyldes:
 • at forespørgslen indeholder ukendte parametre (husk at mange parametre er case-sensitive f.eks. er GetMap og getmap forskellige!)
 • at forespørgslen indeholder parametre, der ikke kan anvendes i den konkrete situation.
 • at syntaksen i forespørgslen er forkert.


<html><head><title>Site Not Found</title></head>
<body>No web site is configured at this address.</body></html>
Fejlbeskrivelsen afventer.
Meddelelse under fanebladet Tekst:
 • WMS server error. Image size out of range, WIDTH and HEIGHT must be between 1 and 6144 pixels.
Årsagen er, at den returnerede billedstørrelse overskrider de tilladte værdier.
Løsningen er enten at angive en højere pixelværdi eller at udpege et mindre areal i tegningsfeltet.