516: Ledninger » Indsæt billeder


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
·········································· Relateret dokumentation ··········································
---

1. Anvendelse og forudsætninger

Programfunktionen anvendes til placering af rastergrafik (bmp- & jpg-format), vektorbilleder (emf-format) og definerede planer (fra 202: Opslag » Definer plan) i tegningsfeltet.

Forudsætninger:

 • De tilgængelige rasterbilleder skal være placeret i kataloget billeder, som skal være underkatalog til det anvendte programbibliotek;
  f.eks. c:\dff-edb\ledning\map\billeder.
 • Der må kun oprettes ét katalogniveau under biblioteket billeder.
 • Definerede planer må ikke indsættes i en udtegnet plan-definition, da dette giver en cyklisk reference.
 • Der kan anvendes rasterbilleder, der overholder jpg- og bmp-standarden; se nærmere i kapitlet Grænseflade: Relation til rastergrafik (BMP & JFIF).
 • Der kan anvendes vektorbilleder, der overholder EMF-formatet; se nærmere i kapitlet Grænseflade: EMF-formatet.
 • Tilgængelige EMF-filer skal være placeret i biblioteket ledning\Projekter_Billeder, der er et underbibliotek til projektbiblioteket.

Billeder kan hentes online som beskrevet i kapitel 217: Opslag » Datapakker fra DFF-EDB.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Ledninger » Indsæt billeder og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valg af billed
  • Feltet
   Heri listes den fulde sti samt navn på det udpegede billede.
  • Katalog-listen
   Heri listes de i billed-kataloget eksisterende underkataloger.
  • Kolonnen Navn
   Heri listes de filer, der befinder sig i det i Katalog-listen udpegede bibliotek. Ved udpegning af et navn, vises dette i Visningsfeltet samt det 'hænger' i markøren til placering i tegningsfeltet.
  • Visningsfeltet
   Heri vises det i kolonnen Navn markerede billede, såfremt dette overholder specifikationerne for bmp- eller jpg-standarden.
  • Knappen Slet
   Herved slettes det udpegede billede fuldstændig fra billed-biblioteket.
 • Rammen Billed
  • Feltet Lag
   Heri angives lag-nummeret i intervallet 0-99 for billedet.
  • Feltet Længde (mm)
   Heri angives billedets længde i mm; højden tilpasses tilsvarende, så der ikke forekommer grafisk forvrængning.
  • Feltet Vinkel
   Heri angives billedets hældning i grader (360º-cirklen). Alternativt kan SHIFT-tasten holdes nede mens musen (pegeredskabet) flyttes og slip SHIFT-tasten når den ønskede vinkel er opnået.
  • Rullefeltet Roter
   Heri angives hvorvidt billedet skal retvendes automatisk, så det altid er læsevenlig ift. planens orientering; jf. 'tekst-rosen' vist til højre.

 • Rammen Henvisningslinie
  • Rullefeltet Medtag
   Heri angives hvorvidt der til billedet skal tilknyttes en henvisningslinie.
  • Rullefeltet Pen
   Heri angives pen-nummeret i intervallet 1-30 for henvisningsliniens farve og stregtykkelse.
   Læs nærmere om farve og stregtykkelse i kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
  • Rullefeltet Snapfunktion
   Valget Pkt på ledning snapper til nærmeste ledningsstrækning eller -punkt.
 • Rammen Symbol
  • Rullefeltet Nr
   Heri angives symbolet, der skal 'omslutte' eller ligge oveni påskriften; symbol nr. 1 = intet symbol..
   For tilgængelige symboler henvises til beskrivelsen i kapitel 809: Diverse » Vis symboler.
  • Feltet Længde (mm)
   Heri angives længden i mm for i rullefeltet Symbol valgte symbol.
  • Feltet Højde (mm)
   Heri angives højden i mm for i rullefeltet Symbol valgte symbol.
  • Rullefeltet Pen
   Heri angives pen-nummeret i intervallet 1-30 for det i rullefeltet Symbol valgte symbols farve og stregtykkelse.
   Læs nærmere om farve og stregtykkelse i kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
  • Symbolvisningsfeltet
   Heri vises grafisk det symbol, der er udpeget i rullefeltet Nr.

3. Procedurebeskrivelser

Ud fra den valgte opgave listet øverst i skemaet følges i rækkefølge de med bogstavet markerede punkter:

A. Placer nyt billede
  B. Rediger eksisterende billede
  C. Slet eksisterende billede
   
A.   Udpeg i Katalog-listen det ønskede billed-katalog.
udpeg i Kolonnen Navn det ønskede billede.
  B. C. Udpeg billedet i tegningsfeltet.
A. B.   Angiv:
 • Billede-lag, -længde og/eller roter.
 • Henvisningslinie: Medtages, Pen og/eller Snapfunktion.
 • Symbol: Nr., Længde, Højde og/eller Pen.
  B.   Angiv rotationsvinkel eller hold SHIFT-tasten nede mens pegeredskabet (musen) bevæges.
A. B.   Udpeg billedets placering i tegningsfeltet.
  C. Knappen Slet