517: Ledninger » Oversigt over indsatte billeder


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
········································· Relateret dokumentation ············································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion listes samtlige billeder indsat i tegningsfeltet med programfunktionen 516: Ledninger » Indsæt billeder.

Herved kan det markerede billede hurtigt bl.a.

 • vises i tegningsfeltet,
 • rettes til andet lag,
 • slettes.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Ledninger » Oversigt over indsatte billeder og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Visning
  Heri rullefeltet kan listens visning angives til Oversigt eller Miniaturer.
 • Knappen Ret lag og feltet til [0-99]
  Herved rettes laget for det i listen markerede billede til det i feltet angivne lag.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de foretagne ændringer og overskriver derfor de tidligere informationer.
 • Knappen Fortryd
  Herved fortrydes de foretagne ændringer.
 • Listen
  Heri listes for samtlige indsatte billeder billedstien, laget samt længden (mm).
 • Feltet Antal
  Heri listes det samlede antal billeder i listen.
 • Knappen Vis markerede billede
  Herved vises det i listen markerede billedes placering i tegningsfeltet og dialogboksen minimeres til venstre, nederste hjørne af skærmen.
 • Knappen Slet markerede billede
  Herved slettes billedet, der er markeret i listen.