518: Ledninger » Egenskabsdata » Oversigt, egenskabsdata


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion opnås adgang til oversigten fra Hoved- eller Stikledningsregisteret. Denne er tilsvarende tilgængelig gennem menupunktet 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata under knappen Oversigt hvor der endvidere er editeringsmuligheder.

Oversigten lister kun egenskabsregistreringer for strækninger med tracélængde større end nul; dette er at bemærke da egenskabsdata for nedlagte strækninger også gemmes.

Dette menupunkt er således målrettet brugere, der udelukkende skal have rettigheder til opslag og analyse - ikke editering.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Ledninger » Egenskabsdata » Oversigt, egenskabsdata og følgende dialogboks fremkommer:

 • Venstre ramme
  • Rullelisten
   Heri angives hvorvidt optællingen skal udføres for Hoved- eller Stikledningsregisteret eller begge registre.
  • Felterne Tilføj adresse til ...
   Herved tilføjes - afhængig af det valgte - automatisk nærmeste adresse i hovedledningsregisterets til og fra knuder eller stikledningsregisterets start- og slutknuder.
  • Knappen Ny optælling
   Herved genoptælles optællingslisten f.eks. umiddelbart efter en udført afgrænsning.
  • Knappen Fjern ikke markerede
   Herved fjernes de ikke-markerede rækker fra optællingslisten.
   Funktionen kan f.eks. anvendes til afgrænsning ved først at sortere efter det ønskede ved klik på pågældende overskrift, markere de rækker, der opfylder givne kriterier og sidst vælge knappen Fjern ikke markerede. Herefter kan gentages for andre kriterier og til sidst haves en liste, der kan udskrives eller eksporteres.
 • Rammen Afgrænsning
  • Feltet Distrikter
   Heri kan angives begyndelsen af energidistriktets betegnelse og der vil automatisk rulles i listen til første match på det angivne.
  • Listen Distrikter
   Heri listes de definerede energidistrikter. Heri kan ét energidistrikt udpeges og ved optælling vises kun de knudepunktsstrækninger, der er beliggende indenfor.
  • Feltet Hele byen
   Heri angives med markering at alle ledningsstrækninger ønskes listet.
 • Rammen Lukkede kolonner
  • Listen
   Heri listes de lukkede kolonner. Ved klik på kolonnenavnet åbnes kolonnen igen i optællingsfeltet nederst.
  • Knappen Luk alle
   Herved lukkes alle optællingskolonner og udvalgte kolonnenavne kan herved genåbnes ved udpegning i listen.
  • Knappen Åbn alle
   Herved åbnes alle optællingskolonner i optællingsfeltet nederst. Kolonnerne kan herefter lukkes enkeltvis med funktionen Luk denne kolonne beskrevet nedenfor.
 • Højre ramme
 • Optællingsfeltet
  • Optællingskolonnerne og sumkolonnerne
   Heri listes indledningsvis udvalgte optællingskolonner. Kolonner kan åbnes med funktionerne Åbn alle og gennem listen med lukkede kolonner; begge beskrevet ovenfor.
  • Feltet Ialt
   Heri listes enten det samlede antal optalte linier i listen eller antal udpegede linier i listen.
  • Musemenuen
   Læs nærmere herom i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Overfør markerede til foregående vindue
  Denne funktion er ikke aktiv under menupunkt; se nærmere herom i kapitlet 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata.

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedure anbefales udført i den givne rækkefølge:

0. Indledende indstillinger/valg:
 • Indstil målforhold:
  Ønskes afslutningsvist et større område udskrevet til PDF-fil anbefales at vælge et lille målforhold enten gennem rullelisten øverst til venstre eller gennem 209: Opslag » Målforhold og billedformat.
 • Diverse » Penne » Definition af penne:
  Såfremt den eksisterende ledningsgrafik ønskes vist anbefales det at tone det ned ved at vælge en pendefinition med gråligt nedtonede penfarver (for oprettelse af pendefinitioner henvises til 802: Diverse » Penne » Definition af penne).
 • Medtages » Ledningslag:
  Såfremt der kun ønskes udtegning af valgte ledningsstrækninger uden visning af det øvrige ledningsnet, kan ledningsgrafikken slukkes som beskrevet i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag.
1. Valg af register:
 • Vælg i rullelisten øverst til venstre hvorvidt der ønskes optalt på hovedledning, stikledning eller både hoved- og stikledning.
2. Geografisk afgrænsning:
 • Marker enten energidistrikt i listen Distrikter eller feltet Hele byen.
3. Udfør optælling:
 • Vælg knappen Start optælling.
4. Muligheder:
 • Åbn kolonner ved at vælge den ønskede kolonne i rammen Lukkede kolonner. Kolonnen åbner nu yderst til højre i optællingslisten.
 • Luk kolonner ved at højreklikke i optællingsfeltet på dén kolonne, der ønskes lukket og vælge musemenuen Luk denne kolonne.
 • Tilføj kolonnerne Adresse til startpkt og Adresse til slutpkt ved at vælge felterne Tilføj adresser til...
 • Ændre kolonnerækkefølgen ved at højreklikke på kolonnen, der ønskes flyttet, og vælge den ønskede flytning.
 • Sorter data stigende/faldende ved at klikke på pågældende overskrift.
5. Marker i listen de strækninger, der skal vises/markeres/udskrives/eksporteres.
 • (Knappen Udskriv)
 • (Knappen Eksporter til fil)
6. Listens markerede ledningstrækninger til visning i tegningsfeltet:
 1. Vælg pennummer i rullelisten Pen nr.
 2. Vælg knappen Tilføj pen til markerede.
 3. Vælg knappen Vis markerede strækninger. Strækningerne vil nu vises blinkende samt have får tildelt det angivne pennummer.
*. Udgivelse på PDF-fil ved at vælge 215: Opslag » Eksporter til PDF, tilpasse til skærmbillede og oprette PDF-fil.