519: Ledninger » ECW som baggrund


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion de-/aktiveres eksisterende ECW-filer som baggrundsbilleder.

Forudsætninger:

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Ledninger » ECW som baggrund og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Placering af ECW-filer

  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til ECW-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Rullelisten Stinavn
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af ECW-filer.
 • Listen
  Heri listes alle ECW-filer, der eksisterer i mappen valgt i rullelisten Stinavn.

 • Feltet Antal
  Heri listes det samlede antal ECW-billeder i listen.

 • Knappen Transformation (aktiv)
  Herved defineres og (de-)aktiveres transformationsfunktionen; funktionen er udførlig beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

 • Knappen Tænd baggrund
  Herved medtages samtlige ECW-filer som baggrund i tegningsfeltet; når knappen aktiveres lukkes dialogboksen automatisk.

 • Knappen Sluk baggrund
  Herved fjernes samtlige ECW-filer som baggrund i tegningsfeltet; når knappen aktiveres lukkes dialogboksen automatisk.

 • Feltet Gem
  Herved angives hvorvidt ECW-filerne skal være/ikke skal være medtaget i opstartsdefinitionen eller aktuelle plandefinition (se kapitel 202: Opslag » Definer plan)..

3. Procedurebeskrivelse

Nedenstående er angivet den anbefalede procedure:

A. Vælg ECW-billeder som baggrund
  B. Fravælg ECW-billeder som baggrund

A B Vælg menupunktet 519: Ledninger » ECW som baggrund.
A Eventuel angiv anden billed-mappe ved at vælge i rullelisten. For udpegning af anden eller oprettelse af ny mappe henvises til afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
A Eventuel aktiver transformation såfremt koordinater er i anden referencesystem end System34/45; dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
A B Eventuel angiv i feltet Gem hvorvidt ECW-filerne skal vær/ikke skal være medtaget i opstartsdefinitionen eller aktuelle plandefinition (se kapitel 202: Opslag » Definer plan).
A Vælg knappen Tænd baggrund.
B Vælg knappen Sluk baggrund.

4. Problemløsning

Problembeskrivelse Der vises ikke filer i listen.
Problemårsag  
Problemløsning Skift mappe
 
Problembeskrivelse Dialogboks melder om Transformationsfejl
Problemårsag  
Problemløsning