520: Ledninger » Konvertering til ECW


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse 
 3. Procedurebeskrivelse
··································· Relateret programdokumentation ··································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion har til formål at konvertere bitmap-filer (JPG- og BMP-formatet) koordineret gennem programfunktionerne 515: Ledninger » WebMapService og 514: Ledninger » Bitmap som baggrund til ECW-formatet.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg programmenuen Ledninger » Konvertering til ECW og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Placering af ECW-filer
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til DTM-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Rullelisten Stinavn
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Stinavn.
 • Listen
  Heri listes de eksisterende billed-filer, der ligger i stinavnet angivet i rullelisten Stinavn.
 • Feltet Antal
  Heri listes det samlede antal listede billed-filer.
 • Feltet Indsæt koordinater i GI34
  Herved angives at ved transformationen/konverteringen skal koordinaterne betragtes som System34/45-koordinater.
 • Feltet Indsæt koordinater i UTM
  Herved angives at ved transformationen/konverteringen skal koordinaterne betragtes som UTM32/33-koordinater.
 • Knappen Konverter den markerede
  Herved konverteres den billed-fil, der er markeret i listen, til ECW-formatet under de angivne betingelser.
 • Knappen Transformation (aktiv)
  Herved defineres og (de-)aktiveres transformationsfunktionen; funktionen er udførlig beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Visningsvinduet
  Heri vises billed-indholdet af den billed-fil, der er udpeget i listen.

3. Procedurebeskrivelse

Nedenstående er angivet den anbefalede procedure.

A. Opret koordinerede billed-filer
B. Angiv resultatbibliotek
C. Konverter til ECW-formatet
 1. Udpeg det koordinerede rasterbillede i listen; herved fremkommer oplysninger om koordinater og billedstørrelse.
 2. Angiv i én af felterne Indsæt koordinater i GI34 eller Indsæt koordinater i UTM hvorvidt den udpegede billed-fils koordinater er angivet i System34/45 eller UTM32/33.
 3. Angiv evt. koordinattransformation til andet referencesystem med knappen Transformation (aktiv) som beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 4. Vælg knappen Konverter den markerede.
D. Aktiver baggrundsbilleder