602: Forbrugere » Opret potentielle forbrugere


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
  1. Musemenuen Vis oversigt
  2. Udpeg installationsadresse
········································ Relateret dokumentation ·········································

1. Anvendelse og forudsætninger

Potentielle forbrugere anvendes i forbindelse med følgende:

 • Under optælling af energidistrikter under Udpeg » Udpeg forbruger.
 • Mulighed for at medtage disse i beregningerne under Beregning » Beregning og herunder knappen Indlæs net / forbrug.

Bemærk at kun når Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Forbrugeroplysninger vises for er angivet til enten værdien Alle eller Varme så vil potentielle forbrugere:

 • symbol-markeres i tegningsfeltet ifm. Medtages » Diverse » Feltet Markering af forbrugere og når Forbrugere » Udpeg tilslutning aktiveres,
 • medtælles under Udpeg » Udpeg forbruger » Menuknappen Energidistrikter.

Læs nærmere om programmets relationer til forbrugerdata i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.

Alle de nyoprettede potentielle forbrugere skal herefter tilknyttes kundepunktsstrækningen, hvorfra de i fremtiden kan tilkobles. Dette gøres som beskrevet under 601: Forbrugere » Udpeg tilslutning.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Forbrugere » Opret potentielle forbrugere og husnumre (installationsadresser) med tilknyttede forbrugsinformationer markeres i tegningsfeltet.

Markeringens type og farve for hhv. aktive forbrugere og allerede oprettede forbrugere er som angivet under menupunktet Diverse » Opsætning » fanebladet Opsætning 1 » Rammen Markering af forbrugere; læs nærmere i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.

2.1 Musemenuen Vis oversigt

I musemenuen findes følgende menu:

Vælges menupunktet Vis oversigt fremkommer følgende dialogboks:

 

 • Rammen Oversigt

  • Listen
   Heri listes de oprettede potentielle forbrugere. Når der udpeges i listen kan den potentielle forbruger slettes eller oplysningerne rettes.
  • Knappen Slet markeret
   Herved slettes den potentielle forbruger udpeget i listen.
 • Rammen Ret data

  • Felterne
   Heri listes oplysningerne for den potentielle forbruger udpeget i listen.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes de angivne oplysninger i felterne.
 • Knappen Slut
  Herved afsluttes dialogboksen og der returneres til hoveddialogboksen med tegningsfeltet.

2.2 Udpeg installationsadresse

Udpeges et husnummer:

 • uden markering kan den pågældende adresse oprettes som ny potentiel forbruger,
 • med markering som eksisterende potentiel forbruger kan de eksisterende oplysninger rettes.

I begge tilfælde fremkommer følgende dialogboks:

 • Rammen Registreret
  • Feltet Navn
   Heri kan angives en identifikation som beboer-/ejernavn eller lokalplan-/områdebetegnelse m.v.
  • Felterne med Gadenavn, husnummer og evt. litra
   Heri angives automatisk gadenavn, husnummer og evt. litra for den udpegede adresse.
  • -felterne
   Heri angives hvilke værdier, der evt. ønskes overført fra rammen Beregning af årsforbrug.
  • Felterne Ialt (m3/år) og Ialt (MWh/år)
   Heri angives anslået årsforbrug, enten angivet i m3/år, MWh/år eller begge.
   Der kan indtastes direkte i felterne eller rammen Beregning af årsforbrug kan lægge til grund for de(t) registrerede årsforbrug.
   Mindst ét at forbrugene skal være angivet.
 • Rammen Beregning af årsforbrug
  • Feltet Areal (m2)
   Heri er - såfremt muligt - som startværdi angivet dét areal beregnet ud af tegningen for den bygningspolygon, der ligger omkring husnummeret (installationsadressen).
   Bemærk at denne bygningspolygon oftest repræsenterer:
   - for en-etages boligbyggeri en for stor arealflade, da grundkortet giver 'hus ved tagudhæng',
   - for etageejendomme m.v. en for lille arealflade.
   Bolig- og erhvervsarealer kan med fordel indtastes som angivet i OIS-/ BBR-oplysningerne.
  • Feltet (m3/år/m2)
   Heri angives standardværdien for enhedsvolumenårsforbruget, der til enhver tid kan ændres.
  • Feltet (kWh/år/m2)
   Heri angives standardværdien for enhedsenergiårsforbruget, der til enhver tid kan ændres.
  • Feltet Ialt (m3/år) og Ialt (MWh/år)
   Heri angives et beregnede forbrug på baggrund af de øvrige felters informationer.
  • Knappen Brug disse
   Når forbruget ialt er som ønsket, klik da på knappen Brug disse og værdien eller værdierne kopieres til de afkrydsede felter i rammen Registreret.
 • Knapperne Gem og Annuller
  Herved hhv. gemmes eller annulleres de angivne oplysninger. Dialogboksen lukkes i begge tilfælde automatisk og er der valgt Gem fremkommer en markering omkring husnummeret afhængig af opsætningen angivet under Diverse » Opsætning.
 • Knappen Slet
  Herved slettes alle oplysningerne om potentielle forbrug på den angivne installationsadresse.