604: Forbrugere » Korrektion af forbrug og samtidighed


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Korrektion af forbrug og samtidighed
······································ Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Dette menupunkt har til formål at tilrette forbrugs- og forbrugerforudsætningerne forud for gennemførelsen af hydraulisk/termiske beregning.

For det første kan der registreres et korrigeret forbrug frem for dét forbrug, der ellers beregnes ud af aflæsningerne i forbrugerdatabasen. Dette er bl.a. anvendeligt til angivelse af mere realistiske forbrug til beregning frem for forbrug ud fra fejlbehæftede aflæsninger, der ikke kan rettes efterfølgende at der er dannet opgørelser m.v.

For det andet kan der angives hvor mange forbrugere en installation skal medregnes som ved anvendelse af dynamisk samtidighed ifm. hydraulisk/termisk beregning. Der er jo væsentlig flere forbrugere på en installation til en etagebolig end til et installation til et rækkehus.

2. Korrektion af forbrug og samtidighed

Vælg menupunktet Forbrugere » Korrektion af forbrug og samtidighed og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listevinduet

  • Kolonnen Adresse
   Heri listes for hver aktiv installation i forbrugerdatabasen den tilhørende installationsadresse.
  • Kolonnen Forbrugernr
   Heri listes forbrugernummeret for hver installationsadresse.
  • Kolonnen I.nr
   Heri listes installationsnummer for hver installationsadresse.
  • Kolonnen Afkøl.
   Heri listes den beregnede afkøling for hver installationsadresse.
  • Kolonnen Reg. m3/år
   Heri listes det beregnede års-vandforbrug udfra forbrugerdatabasens aflæsninger.
  • Kolonnen Reg. MWh/år
   Heri listes det beregnede års-energiforbrug udfra forbrugerdatabasens aflæsninger.
  • Kolonnen Korr. m3/år
   Heri listes det korrigerede års-vandforbrug.
   Er feltet tomt anvendes det registrerede årsvandforbrug.
  • Kolonnen Korr. MWh/år
   Heri listes det korrigerede års-energiforbrug.
   Er feltet tomt anvendes det registrerede årsenergiforbrug.
  • Kolonnen S-fak (antal)
   Heri listes som heltal det antal forbrugere den udpegede installationsadresse medtælles som ifm. hydraulisk/termisk beregning med dynamisk samtidighed.
   Er feltet tomt medtælles installationen som én forbruger ved anvendelsen af dynamisk samtidighed.
 • Rammen Beskrivelse af S-fak (antal)
  Heri er angivet en nærmere definition af S-fak.

 • Rammen Indtast nye værdier

  • Knappen Gem
   Herved gemmes de angivne værdier for den udpegede forbruger.
  • Feltet Korrigeret m3/år
   Heri kan angives det korrigerede års-vandforbrug for den udpegede forbruger.
  • Feltet Korrigeret MWh/år
   Heri kan angives det korrigerede års-energiforbrug for den udpegede forbruger.
  • Feltet S-fak (antal)
   Heri kan angives som heltal det antal forbrugere den udpegede installationsadresse skal medtælles som ifm. hydraulisk/termisk beregning med dynamisk samtidighed.
   Angives 0 vil installationen være at betragte som en storforbruger og årsforbruget korrigeres ikke ved anvendelsen af dynamisk samtidighed.
   Angives 1 vil installationen være at betragte som én forbruger og ved heltal højere end 1 vil installationen medtælles som det angivne antal forbrugere.