606: Forbrugere » Overførsel af forbrugerdata fra ascii fil


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan der oprettes en lokal forbrugerdatabase samt potentielle forbrugere ud fra en komma- eller semikolonsepareret data-fil.

Dette kan være ønskeligt, såfremt der f.eks. enten ikke anvendes DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystem eller der skal anvendes skønnede forbrugsinformationer i forbindelse med gennemførelse af hydrauliske/termiske beregninger. Det skal bemærkes, at anvendes denne reducerede lokale forbrugsdatabase, vil der ikke være samme antal informationer til rådighed ved sammentællinger m.v. som hvis Finans- og Forbrugersystemets database anvendes.

Bemærk:
 •  at funktionen overskriver de tidligere data afhængig af den valgte databasetabel; det er således ikke muligt herved at supplere manuelt udpegede potentielle forbrugere - de vil blive overskrevet med data-filens indhold.
 • at der kun kan registreres én gang pr. adresse; modtages således BBR-enhedsdata hvor flere enheder er beliggende på samme adresse registreres kun den sidste af værdierne.

Der kan ligeledes oprettes et lokalt forbrugerdata-udtræk direkte af DFF|EDBs Finans- og Forbrugersystemets database gennem proceduren beskrevet i kapitel 605: Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data. Bemærk at det her er muligt at udføre en 'tilføj'; så ønskes en ASCII-fil kombineret med et forbrugerudtræk skal dette menupunkt 606 udføres først og derefter 605 med tilvalg af 'Tilføj'.

Menupunktet erstatter de tidligere tre versioner af forbrugsudtræksprogrammer, der hver har rettet sig mod forskellige database-typer:

 • FLEXPARA.EXE er et udtræksprogram til Finans- og Forbrugerafregningsprogrammets DataFlex-version.
 • FORBRUG.EXE er et udtræksprogram til Finans- og Forbrugerafregningsprogrammets Paradox-version.
 • FORBRUG_INTER.EXE er et udtræksprogram til Finans- og Forbrugerafregningsprogrammets Interbase-version (også kendt som Client/server-versionen).

Nedenstående vejledning kan med mindre tillempelser anvendes til forbrugsudtræksprogrammer.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

For beskrivelse af ascii-filens format og hvorledes denne kan udlæses fra Finans- og Forbrugersystemets database henvises til kapitlet Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.

Ønskes i stedet indlæst forbrugsdata fra en komma- eller semikolon-separeret fil i ascii-format, trykkes på knappen Data indlæses fra ascii-fil og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Filnavn der læses fra
  Heri angives stien til og filnavnet på datafilen, der ønskes indlæst.
 • Feltet Sti til lokale forbrugerdata:.
  Heri listes placeringen af det lokale forbrugerudtræk. Denne kan ændres som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.
 • Feltet Amt/Kom.nr.
  Heri angives den 3-cifrede kommunekode.
 • Feltet Postnr.: og By:
  Heri angives postnummer og bynavn for de pågældende forbrugsdatas installationsadresser.
 • Rammen Filens indhold
  • Heri angives hvorvidt indlæsnings-filen indeholder enten aktive installationer eller potentielle forbrugere.
 • Rammen Separeringstegn
  • Heri angives hvorvidt indlæsnings-filens separationstegn er komma eller semikolon.
 • Knappen Start indlæsning
  Herved igangsættes indlæsningen af filen til den lokale forbrugsdatabase.