701: Medtages » Grundkort


Sidst opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································


1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan

 • udvalgte grundkort-objekter til- og fravælges til visning i tegningsfeltet
 • grundkort-objekterne i en aktiv plan til- og fravælges til visning i plandefinitionen

I forbindelse med import af ledningsdata samt illustration af egenskabsdata og hydraulisk/termisk beregningsdata kan overblikket øges ved at reducere antallet af grundkort-temaer fra tegningsfeltet. Ligeledes kan det i forbindelse med forbrugertilknytning give større overblik at reducere det udskrevne temaantal.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Medtages » Grundkort og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Topografisk information
  Heri listes hhv. de topografiske overgrupper i overvejende grad efter DSFL-formatet (G2=grænser og skel, G3=Vej-, sti- og sporanlæg osv.) samt adressetemaet (gadenavne og husnumre). Dog er punkt 1. Enkeltpunkter dækkende for alle enkeltpunkter således også fra de øvrige topografiske underpunkter.
  Ved markering i de respektive felt medtages de pågældende grundkort-objekter i tegningsfeltet.

  • Enkelt punkter
  • Grænser og skel
  • Vej- sti- og sporanlæg
   - Vejmidter
  • Bygninger og bygningsanlæg
  • Hegn, grøfter m.m.
  • Fladearealer
  • Højdeforhold
  • Særlige terrængenstande
  • Data fra kort <= 1:200000
  • Gadenavne
  • Husnr
 • Rammen Trafikinformation
  Heri listes hhv. efter DSFL-formatet trafik-informationstemaet (%T). Ved markering i feltet medtages grundkortets trafikinformations-objekter i tegningsfeltet.

 • Rammen Matrikulær information
  Heri listes efter DSFL-formatet matikel-informationstemaet (%M). Ved markering i det respektive felt medtages hhv. grundkortets matrikulære objekter eller matrikelnumre i tegningsfeltet.

 • Rammen Højdeforhold
  Heri listes efter DSFL-formatet højde-informationstemaet (%M). Ved markering i det respektive felt medtages hhv. grundkortets matrikulære objekter eller matrikelnumre i tegningsfeltet.

 • Feltet Gem
  Heri angives at det markerede ønskes gemt som

  • default-opsætning såfremt der ikke er nogen aktiv plan-definition,
  • ændring i valgte plan-definition, såfremt denne er aktiv.
 • Knapperne Medtag alt og Fjern alt
  Herved hhv. markeres og af-markeres alle felter i rammen Topografisk information. Efterfølgende kan hvert felt nu til- eller fravælges.

 • Knappen OK
  Herved afsluttes dialogboksen og tegningsfeltet gentegnes med de angivne indstillinger.

 • Knappen Annuller
  Herved afsluttes dialogboksen og tegningsfeltet gentegnes med de tidligere angivne indstillinger.