702: Medtages » Ledningslag


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································


1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan følgende informationer til- og fravælges til medtagning i tegningsfeltet:

Medtagning i tegningsfeltet har betydning for funktioner omkring bl.a. indtegning, dataeksport, udprintning m.v.

Objekt- og punktkodernes betegnelse og lag er bestemt gennem menupunktet Diverse » Kodetabel som nærmere beskrevet i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.

Påskrifter og genfindingsmål kan generelt til- og fravælges under menupunktet Medtages » Diverse som beskrevet i kapitlet 703: Medtages » Diverse.

Ved visning af beregningsværdier med intervaller [826: Diverse » Penne » Definition af intervaller] eller variabel pen-funktionen [827: Diverse » Penne » Definition af variabel pen] skal bemærkes, at der foretages en lineær interpolation mellem knudepunkternes dataværdier; skiftet ligger således ikke nødvendigvis hvor interval-farven er angivet!

2. Funktions- og procedurebeskrivelse 

Vælg menupunktet Medtages » Ledningslag og følgende dialogboks fremkommer:

 • Knappen OK
  Hermed accepteres de foretagne valg, dialogboksen lukkes og tegningsfeltet udtegnes med de foretagne indstillinger.
 • Knappen Annuller
  Hermed forkastes de foretagne valg, dialogboksen lukkes og tegningsfeltet udtegnes med de oprindelige indstillinger.
 • Rammen Udtegning baseret på valgte datatyper
  • Listen Pendefinition
   Heri listes samtlige variabel pen- definitioner, som er blevet defineret gennem menupunktet Diverse » Definition af penne » Definition af variabel pen. Læs nærmere herom i kapitlet 827: Diverse » Penne » Definition af variabel pen.
   • Kolonnen Navn
    Heri listes betegnelsen for hver pendefinition.
   • Kolonnen Stregtykkelse
    Heri listes den valgte stregtykkelse for hver pendefinition.
   • Kolonnen Farve
    Heri listes det valgte pennummer for hver pendefinition.
  • Listen Intervaldefinition
   Heri listes samtlige intervaldefinitioner, som er blevet defineret gennem menupunktet Diverse » Definition af penne » Definition af intervaller. Læs nærmere herom i kapitlet 826: Diverse » Penne » Definition af intervaller.
   • Kolonnen Navn
    Heri listes betegnelsen for hver intervaldefinition.
   • Kolonnen Datatype
    Heri listes den valgte datatype for hver intervaldefinition.
  • Feltet Anvend
   Ved markering heri anvendes enten den valgte pen- eller intervaldefinition. Når objekt- eller punktkoder vælges fravælges automatisk udtegning efter pen- og intervaldefinitioner.
 • Rammen Normal udtegning
  • Listen Objektkode
   Ved udpegning af flere objektkoder skal CTRL-tasten holdes nedtrykket - ellers markeres kun den sidst udpegede.
   • Kolonnen Objektkode
    Heri listes samtlige objektkoder som defineret under Diverse » Kodetabel.
   • Kolonnen Lag
    Heri listes det tilhørende lag for hver objektkode.
  • Listen Punktkode
   Ved udpegning af flere punktkoder skal CTRL-tasten holdes nedtrykket - ellers markeres kun den sidst udpegede.
   • Kolonnen Punkkode
    Heri listes samtlige punktkoder som defineret under Diverse » Kodetabel.
   • Kolonnen Lag
    Heri listes det tilhørende lag for hver punktkode.
  • Listen Tekstlag
   Heri listes samtlige 100 tekstlag fra 0 - 99. Udpeg heri for at til- eller fravælge det pågældende tekstlag til medtagning i tegningsfeltet.
   Ved udpegning af flere tekstlag skal CTRL-tasten holdes nedtrykket - ellers markeres kun den sidst udpegede.
  • Listen Mållag
   Heri listes samtlige 100 genfindingsmållag fra 0 - 99. Udpeg heri for at til- eller fravælge det pågældende genfindingsmållag til medtagning i tegningsfeltet.
   Ved udpegning af flere mållag skal CTRL-tasten holdes nedtrykket - ellers markeres kun den sidst udpegede.
  • Knappen Tænd alt og Sluk alt
   Herved hhv. til- eller fravælges alle objekt-, punkt-, tekst- og genfindingslag.
  • Knapperne Tænd alle tekstlag og Sluk alle tekstlag
   Herved hhv. til- eller favælges alle tekstlag.
  • Knapperne Tænd alle mållag og Sluk alle mållag
   Herved hhv. til- eller fravælges alle genfindingsmållag.
  • Feltet Gem
   Heri angives at det markerede ønskes gemt som
   • default-opsætning såfremt der ikke er nogen aktiv plan-definition,
   • ændring i valgte plan-definition, såfremt denne er aktiv.