703: Medtages » Diverse


Sidst opdateret 18-08-2017


Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser

····································· Relateret programdokumentation ······································


1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan forskellige grafiske elementer til- og fravælges til medtagning i tegningsfeltet.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Medtages » Diverse og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Nordpil
  Angivelse af om nordpilen ønskes medtaget på planen.
  Nordpilens placering i tegningsfeltet kan ændres som beskrevet under 403: Tekster » Nordpil og dens farve og stregtykkelse angives som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.
 • Feltet Knudepunkter
  Angivelse af om knudepunktsnumrene ønskes medtaget på planen.
  Knudepunkt betegnelse og placering kan ændres under 504: Ledninger » Knudepunkter.