704: Medtages » Iso-kurver og tekst ved knuder


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan følgende medtages til visning i tegningsfeltet:

 • Egenskabs- og beregningsværdier i knudepunkter
 • Generede iso-kurver 

Dette forudsætter bl.a.:

Funktionen iso-kurver på tegning anvendes primært til fejlsøgning ifm. beregning. Hvor isobarerne ligger tæt er således beregnet et drastisk trykfald, der bør undersøges. Hvor isotermerne ligger tæt er der beregnet et drastisk temperaturfald, der ligeledes bør undersøges.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg Medtages - Iso-kurver og tekst ved knuder og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Iso-kurver på tegning
  I rammen Iso-kurver på tegning angives hvilket kurvebillede, der ønskes udtegnet. For hver type iso-kurve skal der angives to penne, så kurvelinierne kan adskilles fra hinanden.

 • Rammen Tekst ved hver knude
  I rammen Tekst ved hver knude kan angives hvilke tekster, der ønskes skrevet i hver knudepunkt. Disse tekster undertrykker automatisk tegningen bagved.

 • Knappen OK
  Herved udføres det angivne og dialogboksen lukkes.

 • Knappen Annuller
  Herved forkastes eventuelle ændringer, dialogboksen lukkes og der returneres til den oprindelige opsætning.