705: Medtages » Egenskabstekster


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan egenskabs- og beregningsdata medtages som egenskabstekster i tegningsfeltet.

For ændring af tekstboksenes repræsentation (farve, tekststørrelse) henvises til kapitel 805: Diverse » Opsætning og for egenskabstekstboksenes placering henvises til kapitel 406: Tekster » Egenskabstekster. For ændring i værdier henvises for de faktiske værdier til kapitlet 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata og for de beregnede værdier til kapitlet 901: Beregning » Beregning.

Visning af registreringsdata forudsætter at der er registreret egenskabsdata og visning af beregningsdata forudsætter at der er foretaget og gemt hydraulisk/termiske beregninger.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Medtages » Egenskabstekster og følgende dialogboks fremkommer:

 • Øverste ramme

  • Feltet Undertryk tegning indenfor tekstramme
   Herved angives at egenskabsteksterne indrammes i en boks samt boksens indhold fremhæves ved altid at undertrykke understående grafik.
  • Feltet Angiv teksttype
   Herved angives at de enkelte egenskabstekster i egenskabsboksene suppleres med en forkortelse som følger:
   NR Rørtypebetegnelsen fra rørkataloget.
   Dn Nominel diameter.
   Di Indvendig diameter.
   Ru Ruhed.
   Vl Total varmeledningsevne.
   Et Enkelttabskoefficient.
   Fv Korrektionsfaktor for varmeledningsevnen.
  • Felterne Hovedledninger medtages og Stikledninger medtages
   Heri angives hvorvidt egenskabstekster for enten hoved- eller stikledninger eller begge medtages i egenskabsboksene.
  • Felterne Fremløbets data medtages og Returløbets data medtages
   Heri angives hvorvidt egenskabstekster for enten frem-, returløb eller begge medtages i egenskabsboksene.
 • Rammen Registrerede data
  Heri angives hvilke faktisk registrerede egenskabsdata, der ønskes vist i egenskabsboksene.
  Når intet felt er markeret i denne og understående ramme vises ingen egenskabstekster i tegningsfeltet.

 • Rammen Data fra senest gemte hydraulisk beregning
  Heri angives hvilke egenskabsdata fra den senest gemte hydraulisk/termiske beregning, der ønskes vist i egenskabsboksene.
  Når intet felt er markeret i denne og overstående ramme vises ingen egenskabstekster i tegningsfeltet.

 • Feltet Gem
  Heri angives at det markerede ønskes gemt som

  • default-opsætning såfremt der ikke er nogen aktiv plan-definition,
  • ændring i valgte plan-definition, såfremt denne er aktiv.
 • Knappen OK
  Herved opdateres tegningsfeltet med de valgte oplysninger og dialogboksen afsluttes.
 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de valgte oplysninger, tegningsfeltet forbliver uændret og dialogboksen afsluttes.