707: Medtages » Energidistrikter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································


1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til at fastholde allerede registrerede energidistrikter på planen f.eks. i forbindelse med udtegning af oversigtsplaner, planlægning i forbindelse med energidistrikterne osv.

For oprettelse, rettelse, omdøbning og sletning af energidistrikter samt angivelse af skraveringspen og -type henvises til kapitlet 303: Udpeg » Udpeg forbruger.

For at energidistrikter optegnes i tegningsfeltet, skal det eller de til optegningen anvendte objektlag være tilvalgt under menupunktet Medtages » Ledningslag - dette er nærmere beskrevet i kapitlet 702: Medtages » Ledningslag.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Medtages » Energidistrikter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Status afgrænsning

  • Rullelisten
   Heri listes de ti status. Såfremt én vælges vil kun de energidistrikter, der er registreret med den pågældende status, blive vist i listen.
  • Feltet Ingen
   Herved annulleres afgrænsning efter status og samtlige energidistrikter vises i listen.

 • Listen
  Heri listes alle under Udpeg » Udpeg Forbruger definerede energidistrikter.
  Udpeges i listen uden anvendelse af specialtaster markeres ét energidistrikt.
  Udpeges i listen med CTRL-tasten nedtrykket kan energidistrikter til- og fravælges.
 • Knappen OK
  Herved lukkes dialogboksen og det tilvalgte udtegnes i tegningsfeltet.
 • Knappen Marker alle
  Herved tilvælges alle energidistrikter i listen.
 • Knappen Fjern markering
  Herved fravælges alle energidistrikter i listen.
 • Feltet Gem
  Heri angives at de(t) markerede energidistrikt(er) ønskes gemt som
  • default-opsætning såfremt der ikke er nogen aktiv plan-definition,
  • ændring i valgte plan-definition, såfremt denne er aktiv.