708: Medtages » Forbrugeroplysninger


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan udvalgte oplysninger hentes fra forbrugerdatabasen, forbrugerudtrækket og/eller databasen med potentielle forbrugere og vises på planen.

Med funktionen Tekster » Forbrugeroplysninger kan de viste oplysningers placering ændres på planen; læs nærmere herom i kapitlet 411: Tekster » Forbrugeroplysninger.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Medtages » Forbrugeroplysninger og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valg af information
  • Liste-vindue med informationstyper
   Heri listes de mulige informationstyper, der kan optælles og medtages på planen. Ved at vælge +-tegnet åbnes de enkelte informations-kategorier og når de enkelte informations-typer udpeges fremkommer denne i liste-vinduet i rammen Informationer der vises på kort.
 • Rammen Indtastning af tekst-identifikation
  • Knappen Gem
   Hermed gemmes den i feltet Tekst-id angivne tekst for den i liste-vinduet udpegede informations-type.
  • Feltet Tekst-id
   Heri angives teksten for den i liste-vinduet udpegede informations-type.
  • Liste-vinduet
   Heri listes de under rammen Valg af information valgte informations-typer samt eventuel tilhørende tekst-id.
 • Rammen yderst til højre
  • Feltet Vis valgte oplysninger på kort
   Hermed vises de valgte forbrugeroplysninger på planen.
  • Feltet Medtag tekstramme
   Hermed undertrykkes de bagvedliggende tegningselementer.
  • Feltet Medtag husnr
   Hermed er husnummeret første forbrugeroplysning i teksten.
  • Feltet Medtag potentielle forbrugere
   Hermed vises også forbrugeroplysninger for potentielle forbrugere.
  • Feltet Medtag tekst identifikation
   Hermed medtages den i rammen Indtastning af tekst-identifikation angivne tekst-id.
 • Rammen Information der vises på kort
  • Knappen Hent data
   Hermed hentes data for de angivne informations-typer.
  • Knappen Nulstil
   Hermed nulstilles hele liste-vinduet for informations-typer og data.
  • Liste-vinduet
   Heri listes hhv. de valgte informations-typer samt de tilhørende data.