804: Diverse » Slet ledninger / kodetabel


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
  •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan hele ledningsnettet med ledninger, komponenter, påskrifter, genfindingsmål, knudepunkter, egenskabsdata osv. slettes. Kodetabellen kan ligeledes slettes såfremt dette vælges.

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

Der er ingen fortrydelses-mulighed når denne funktion er gennemført så det anbefales at der forinden er foretaget en backup af ledningsnettet som beskrevet i kapitlet 11.00 Backup og tilbagelægning af lednings-, grundkort og forbrugerdata

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Ønskes hele ledningsdatabasen og/eller kodetabellen slettet følges følgende procedure:

  1. Vælg Diverse » Slet ledning/kodetabel og følgende advarselsvindue fremkommer:

    og derefter endnu en:
  2. Ønskes også kodetabellen m.v. slettet vælges Ja i tredie advarselsvindue: