805: Diverse » Opsætning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse
 2. Fanebladene
  1. Fanebladet Opsætning 1
  2. Fanebladet Opsætning 2
  3. Fanebladet Arbejdsstation
  4. Fanebladet Opsætning specielt for plan nr.
········································ Relateret programdokumentation ·································

1. Anvendelse

Med programfunktionen Diverse » Opsætning kan forskellige generelle og specifikke programindstillinger angives.

For informations- og fejlmeddelelser, der kan fremkommer i forbindelse med ændring af opsætnings-værdierne, henvises til kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

Funktionen er tilgængelig i
programpakkerne 1, 2, 3 og 4.
Funktionen er tilgængelig i
programpakkerne 3 og 4.
Funktionen er tilgængelig i
programpakkerne 2, 3 og 4.
Funktionen er tilgængelig
i programpakke 4.

2. Fanebladene

2.1 Fanebladet Opsætning 1

Vælg menupunktet Diverse » Opsætning og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Baggrundsfarver
  Der kan for hovedvinduet og dialogboksene vælges anden farve. Farven ændres ved først at klikke på feltet udfor objektet, der skal ændres, og derefter på den ønskede farve.
  • Feltet Dialogboks 1
   Herved ændres farven for de primære dialogbokse ved klik på en farve i farverammen.
  • Feltet Dialogboks 1 bag tekst
   Herved ændres farven for de primære dialogbokse bag teksten ved klik på en farve i farverammen.
  • Feltet Dialogboks 2
   Herved ændres farven for de sekundære dialogbokse ved klik på en farve i farverammen.
  • Feltet Dialogboks 2 bag tekst
   Herved ændres farven for de sekundære dialogbokse bag teksten ved klik på en farve i farverammen.
  • Feltet Hovedvindue
   Herved ændres farven for hovedvinduet (tegningsfeltet) ved klik på en farve i farverammen.
   For nærmere beskrivelse af programmets farve-samspil henvises til kapitel Appendiks: Farver.
  • Rammen
   Heri listes de farver, der kan vælges ifm. ændring af dialogboksene og hovedvinduets farve.
 • Rammen Stinavne
  Se evt. afsnittet om katalogstruktur i kapitel 00. Drev, stier og filnavne for nærmere oplysninger om mulig placering af grundkort- og forbrugerdatabasen.
  De enkelte stier kan enten skrives ind eller udpeges med knappen Se udfor pågældende felt.
  • Feltet Grundkort
   Heri skal angives stien til grundkortets placering.
  • Feltet Lokale forbrugerdata
   Heri skal angives stien til lokale forbrugerdata - læs nærmere om programmets relationer til forbrugerdata i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.
   Såfremt disse data ønskes anvendt i forbindelse med visning, sammentælling og beregninger skal feltet til højre være markeret med et V.
  • Feltet Paradox-forbrugerdata
   Heri kan angives stien til forbrugerdatabasen fra DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem (Paradox-versionen) - læs nærmere om programmets relationer til forbrugerdata i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.
   Såfremt disse data ønskes anvendt i forbindelse med visning, sammentælling og beregninger skal feltet til højre være markeret med et V.
  • Feltet InterBase-forbrugerdata
   Heri kan angives stien til forbrugerdatabasen fra DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem (Interbase-versionen) - læs nærmere om programmets relationer til forbrugerdata i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser og for praktisk relatering i kapitel Navigationsliste: Angiv sti til forbrugerdatabasen.
   Såfremt disse data ønskes anvendt i forbindelse med visning, sammentælling og beregninger skal feltet til højre være markeret med et V.
 • Rammen Digitalisering, startværdier
  • Rullefeltet Objektkode
   Heri angives den ønskede startværdi for objektkoden, når menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser vælges.
  • Rullefeltet Punktkode
   Heri angives den ønskede startværdi for punktkoden, når menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser vælges.
  • Rullefeltet Konstruktion:
   Heri angives hvorvidt der skal konstrueres absolut (fastholdt nulpunkt) eller relativ (nulpunkt flyttes til sidst dannede punkt), når menuknappen Konstruktion vælges under menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser.
  • Feltet Afstand og vinkel
   Heri angives ved afkrydsning hvorvidt dialogboksen Afstand og vinkel skal være synlig, når menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser vælges.
  • Feltet Indtastning:
   Heri angives ved afkrydsning hvorvidt dialogboksen Indtastning skal være synlig, når menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser vælges.
  • Feltet Obj. højde i %
   Heri angives den ønskede procentvise højde for objektkoden ift. tegningsfeltets samlede højde af dialogboksen Kodetabel , når menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser vælges.
  • Feltet Pkt. højde i %:
   Heri angives den ønskede procentvise højde for punktkoden ift. tegningsfeltets samlede højde af dialogboksen Kodetabel , når menupunktet 501: Ledninger » Digitaliser vælges.
 • Rammen Skalering af tekststørrelser
  • Knappen Sæt alle til 1
   Herved sættes felterne Knudepunkter, Påskrift, egenskabsdata, mål og Gadenavne, husnr, matrikelnr til skaleringsfaktor 1.
  • Feltet Knudepunkter
   Feltet Påskrift, egenskabsdata, mål
   Feltet Gadenavne, husnr, matrikelnr

   For hver af teksttyperne Knudepunkter, Påskrifter og Egenskabsdata, Gadenavne og Husnumre kan skaleringsfaktoren indstilles indenfor tre intervaller:
   Faktor=0 Pågældende teksttype er uafhængig af målforholdet og værdien ellers angivet anvendes.
   0<Faktor<1 Teksttypens højde reduceres efter målforholdet.
   1<Faktor Teksttypens højde øges med målforholdet.
   Eksempelvis vil en tekst på 3 mm i 1:500 få følgende størrelser i de angivne målforhold:
   Faktor 1:250 1:500 1:750
   0 3 mm 3 mm 3 mm
   0,5 1,5 mm 3 mm 4,5 mm
   1 6 mm 3 mm 1,5 mm
 • Rammen Knudepunkter
  • Feltet Mindste tilladelige afst. mellem knuder (mm 1:1)
   Heri angives den mindst tilladelige afstand mellem knudepunkter på samme udpegede linie. Ved udpegning af knudepunkt anvendes denne afstand som søgeradius. Det er således ikke mulig at oprette knudepunktsstrækninger mindre end denne afstand. Afstanden må ikke sættes til eller nær nul, da det så vil være svært at ramme tilstrækkeligt tæt på knudepunktets placering.
   Se nærmere i hhv. kapitel Appendiks: Modellering af ledningsnettet og i kapitel Appendiks: Knudepunktsforudsætninger.
  • Feltet Største gab (mm 1:1)
   Heri angives indenfor hvilken afstand (gab), der alligevel skabes netværksforbindelse vha. et knudepunkt, mellem to forskellige ledningsobjekter uden geometrisk sammenhæng.
  • Feltet Teksthøjde i mm
   Heri angives den ønskede teksthøjde i mm. Efter Opsætningen er godkendt, vil denne værdi straks få indflydelse på de viste knudepunkter.
  • Feltet Pen nr (1-30)
   Heri angives det ønskede pen-nummer. Efter Opsætningen er godkendt, vil denne værdi straks få indflydelse på de viste knudepunkter.
 • Rammen Påskrifter, startværdier
  • Feltet Pen nr (1-30)
   Heri angives den ønskede startværdi for fremtidige påskrifters pen-nummer.
  • Feltet Teksthøjde i mm
   Heri angives den ønskede startværdi for fremtidige påskrifters teksthøjde i mm.
  • Feltet Lag nr
   Heri angives den ønskede startværdi for fremtidige påskrifters lag-nummer.
  • Feltet Vis rørkatalog
   Heri angives hvorvidt rørkataloget ønskes vis ved valg af menupunktet Tekster » Påskrift.
 • Rammen Højdekurver
  • Feltet Pen nr kurver (1-30)
   Heri kan angives det pennummer (farve & stregtykkelse) som højdekurver skal præsenteres med.
  • Feltet Pen nr kotetekst (1-30)
   Heri kan angives det pennummer (farve & stregtykkelse) som koteteksterne skal præsenteres med.
  • Feltet Teksthøjde i mm
   Heri kan angives den teksthøjde i mm som koteteksterne skal præsenteres med.
 • Rammen Tegningshoved og ramme
  • Feltet Pen nr (1-30)
   Her kan pen-nummeret for tegningshovedet og -rammen angives.
 • Rammen Skalering af ledningssymboler
  • Symbolernes størrelse angives i kodetabellen, men her kan angives en fælles faktor disse kan multipliceres med. Dette kan f.eks. anvendes ved udtegning af oversigtskort, hvor alle symbolerne ønskes forstørret uden at rette i hver enkelt kode i kodetabellen [803: Diverse » Kodetabel].
 • Rammen Nordpil
  • Feltet Pen nr (1-39)
   Heri kan nordpilens pennr. (farve og stregtykkelse) angives.
  • Feltet Skaleringsfaktor
   Heri kan nordpilens skaleringsfaktor angives.
 • Rammen Egenskabsdata, Komponentnr
  • Feltet Pen nr (1-30)
   Heri angives det pennummer (farve & stregtykkelse) som egenskabs- og beregningsdata (Se kapitlet 705: Medtages » Egenskabstekster) samt komponentbetegnelser (Se 703: Medtages » Diverse) skal præsenteres med.
  • Feltet Teksthøjde i mm
   Heri angives den teksthøjde i mm som egenskabs- og beregningsdata samt komponentbetegnelser skal præsenteres med.
 • Rammen Genfindingsmål
  • Her kan start-værdien for nye genfindingsmål angives for hhv. pilespidsens længde og bredde, pen-nummeret, teksthøjden i mm samt  lagnummer.
  • Feltet Pilespids, længde (mm)
   Heri angives den pilespidslængde i mm som indledningsvis skal anvendes ifm. menufunktionen 405: Tekster » Genfindingsmål.
  • Feltet Pilespids, bredde (mm)
   Heri angives den pilespidsbredde i mm som indledningsvis skal anvendes ifm. menufunktionen 405: Tekster » Genfindingsmål.
  • Feltet Pen nr (1-30)
   Heri angives det pennummer som indledningsvis skal anvendes ifm. menufunktionen 405: Tekster » Genfindingsmål.
  • Feltet Teksthøjde (mm)
   Heri angives den teksthøjde i mm som som indledningsvis skal anvendes ifm. menufunktionen 405: Tekster » Genfindingsmål.
  • Feltet Lag nr
   Heri angives det lagnummer som som indledningsvis skal anvendes ifm. menufunktionen 405: Tekster » Genfindingsmål.
 • Rammen Forbrugeroplysninger vises for
  • Rullelisten
   Her kan vælges mellem at vise varme-, vand- eller begge forbrugeroplysninger.
 • Rammen Markering af forbrugere
  • Rullelisten Symbol
   Heri angives hvorvidt markeringen af aktive og potentielle forbrugere ønskes med kryds, cirkel eller skraveret cirkel. 
  • Feltet Pen nr aktiv (1-30)
   Heri angives det pennummer (farve og stregtykkelse) for markeringen af aktive forbrugere.
  • Feltet Pen nr potentiel (1-30)
   Heri angives det pennummer (farve og stregtykkelse) for markeringen af potentielle forbrugere.
  • Feltet Symbolstørrelse i mm
   Heri angives symbolstørrelsen for markeringen angivet i mm.
  • Feltet Max. antal forbrugere
   Heri angives det maksimale antal forbrugere, programmet skal allokere hukommelse til ved udtegningen. Dette tal kan oftest angives til en oprundet værdi af værkets samlede antal aktive installationer.
 • Feltet Advarselsboks, Udtegn hele byen
  Ved menupunktet 205: Opslag » Udtegn hele byen kan advarselsboksen her til- eller fravælges.
 • Feltet Advarselsboks ved luk program
  Herved angives hvorvidt der ved afslutning af programmet skal fremkomme viste advarselsboks.
 • Feltet Altid tynde streger på skærm:
  Uanset stregtykkelsen angivet i Definition af penne kan man med dette valgfelt få alle streger blive vist som tynde på skærmen. Ved papirudskrift får dette ikke indflydelse og stregtykkelsen valgt under 802: Diverse » Penne » Definition af penne vil være gældende.

2.2 Fanebladet Opsætning 2

Under fanebladet Opsætning 2 kan følgende angives:

 • Rammen Kvadratnet
  Herved kan der i tegningsfeltet optegnes et kvadratnet parallelt med koordinatakserne.
  Kvadratnettet medtages på planen som beskrevet i kapitlet 703: Medtages » Diverse.
  • Feltet Y-koordinat (m)
   I dette felt angives Y-koordinaten i meter for kvadratnettets udgangspunkt.
  • Feltet X-koordinat (m)
   I dette felt angives Y-koordinaten i meter for kvadratnettets udgangspunkt.
  • Feltet Længde (m)
   I dette felt angives længden i meter mellem kvadratnettets lodrette streger.
  • Feltet Højde (m)
   I dette felt angives højden i meter mellem kvadratnettets vandrette streger.
  • Feltet Pen nr
   I dette felt angives pennummeret, der skal anvendes til udtegningen af kvadratnettet.
 • Rammen WebServer
  Denne funktion er nærmere beskrevet i kapitlerne:
  » Grænseflade: MAP.EXE som Intranet-/Internet-server.
  » Grænseflade: WEB-klient.
  • Feltet Server aktiv
   Heri angives hvorvidt WEB-udgivelsesservicen er aktiv.
  • Knappen Web-brugere
   Funktionen er nærmere beskrevet i kapitel Grænseflade: MAP.EXE som Intranet-/Internet-server.
  • Feltet Max antal brugere
   Heri angives det maksimale antal samtidige brugere.
  • Felterne Port nr 1og Port nr 2
   Heri angivet på hvilke(n) port-adresse(r) map-programmet skal modtage forespørgsler og afsende svar mht. WEB-servicen.
 • Rammen Internetserver for Client_map (udgået tillægsprogram!)
  • Feltet Internetserver aktiv
   Er dette felt afkrydset vil map-programmet kunne anvendes som internetserver.
  • Feltet Max antal brugere
   I dette felt angives det maksimale antal samtidige brugere af internet-servicen. Bemærk at jo højere antal brugere, des mere hukommelse allokeres til dette formål.
  • Feltet Port nr:
   Heri angives det portnummer internetserveren skal anvende til datakommunikation.
 • Rammen BBR boligareal
  • Feltet e-faktorer
   Nummeret på det eller de ejendomsfaktorer i DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem, der angiver boligarealet. Angives flere numre adskilt med mellemrum summeres felternes værdier til ét samlet boligareal; f.eks. ved opdeling mellem bolig-, erhvervs-, lofts- og kælderareal m.v.
   » Se evt. kapitel Finans- og Forbrugersystem: Ejendomsfaktorer.
 • Rammen Pen til markering ved udpegning
  • Feltet Pen nr (1-30)
   Pennummeret, der skal anvendes ved markeringer ifm. f.eks. Omkodning af ledninger, Brudkartotek m.v.
 • Rammen Valg af energienhed
  • Rullefeltet Energienhed
   Heri angives hvorvidt energiforbrug skal vises i MWh eller GJoule i dialogboksene Udpeg » Udpeg Forbruger » Energidistrikt og Beregning » Beregning » Indlæs net/forbrug.
 • Rammen Bufferstørrelser
  • Felterne Valgt
   Heri angives hvor meget hukommelse, der afsættes til den pågældende database (topografi, vejmidter, højdekurver, matrikelgrænser og genfindingsmål). Disse bufferstørrelser bør kun øges såfremt der i programmet fremkommer fejlmeddelelser omkring "Der er for lidt hukommelse - zoom længe ind".
  • Felterne Max behov
   Heri angiver programmet hvor meget hukommelse, der maksimalt kan behøves for de forskellige databaser.
 • Rammen Backup ved afslutning af program
  • Feltet Ledningsdata hvis rettet
   Heri angives hvorvidt der skal udføres automatisk backup af ledningsdata, såfremt der ifølge loggen er foretaget ændringer.
  • Feltet Grundkort hvis rettet
   Heri angives hvorvidt der skal udføres automatisk backup af grundkortdata, såfremt der ifølge loggen er foretaget ændringer.

2.3 Fanebladet Arbejdsstation

Under fanebladet Arbejdsstation kan følgende angives:

 • Rammen Automatisk opdatering af Map
  • Feltet Automatisk opdatering aktiv
   Herved (de-)aktiveres den automatiske opdatering på den aktuelle arbejdsstation.
  • Feltet Login navn
   Heri angives værkets kundenummer hos DFF-EDB.
  • Feltet Adgangskode [max. 10 karakterer]
   Heri angives det til kundenummeret relaterede kodeord.
  • Knappen Valider adgangskode
   Herved valideres de i felterne Login navn og Adgangskode angivne oplysninger med adgangsoplysningerne på DFF-EDB's opdateringsserver.
   Læs nærmere i kapitlet 00. Programinstallation og -afvikling.
  • Knappen Opdater NU
   Herved kan en programopdatering gennemtvinges.
   Læs nærmere i kapitlet 00. Programinstallation og -afvikling.
 • Rammen Server for DFF-EDB's forbrugerprogram
  Denne funktion er nærmere beskrevet i kapitel Grænseflade: Interaktion mellem programpakken og DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem.
  • Feltet Server aktiv
   Heri angives at den eksterne aktiveringsservice er aktiv.
  • Feltet Max antal brugere
   Heri angives det maksimale antal samtidige brugere.
  • Feltet Port nr
   Heri angivet på hvilken port-adresse map-programmet skal lytte for ekstern aktiveringsservice.
 • Rammen Arbejdsstationens skærme
 • Rammen Timeout for adgang til forbrugerdatabase
  • Feltet Antal sekunder [heltal større end 0]
   Her i angives det antal sekunder, der forløber før end forbindelsen til Finans- og Forbrugersystemets database afbrydes.
   Se nærmere herom i kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.

2.4 Fanebladet Opsætning specielt for plan nr.

Såfremt en bestemt plan er udtegnet som beskrevet i kapitlet 201: Opslag » Udtegn plan, fremkommer endnu et faneblad specifikt for den pågældende plan under Opsætning.

 • Rammen Skalering af tekststørrelser
  Som for skalering beskrevet ovenfor kan her angives bestemte skaleringsfaktorer for en specifik plan mht.
  • Knudepunkter
  • Påskrifter, egenskabsdata og genfindingsmål
  • Gadenavne, husnumre og matrikelnumre
  Med knappen Sæt alle til 1 sættes alle faktorerne til 1.
 • Rammen Skalering af ledningssymboler
  Som beskrevet ovenfor under Skalering af ledningssymboler, kan her angives en bestemt skaleringsfaktor for en specifik plan.