809: Diverse » Vis symboler


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan det indbyggede symbolbibliotek vises i tegningsfeltet. Symbolerne ses tydeligere i kapitlet Appendiks: Symboler [pdf].

De viste symbolnumre anvendes som beskrevet i kapitlerne:

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Vis symboler og følgende vises i tegningsfeltet:

 • Navigation i tegningsfeltet
  Piltaster Panorer i piltastens retning.
  PageUp Zoom ud.
  PageDown Zoom ind.
 • Valg af andet menupunkt eller ESC-tasten
  Retur til tegningsfeltets forrige skærmbillede.

Ifm. påskrift og rastergrafik

Såfremt henvisningslinien medtages vil den øverste tekst understreges for størstedelen af symbolerne; dog ikke for følgende symbolnumre, hvor symbolet 'undertrykker' henvisningslinien:

»  symbol nummer 11: Cirkel/ellipse (kontur)
»  symbol nummer 28: Cirkel/ellipse (udfyldt)
»  symbol nummer 29: Kvadrat/firkant (kontur)
»  symbol nummer 91: Kvadrat/Firkant (udfyldt)
»  symbol nummer 114:  Oval (kontur)
»  symbol nummer 115: Oval (udfyldt)

 

Symbolskalering

Gennem angivelse af forskellige længde- og højde-værdier kan symbolerne gives forskellige proportioner:

Symbol nummer:

Længde
=
Højde

Længde
<>
Højde

Henvisnings-
linien afskæres

Cirkel Ellipse
1 kryds 2 kryds
Cirkel Ellipse
Kvadrat Rektangel
Kvadrat Rektangel
Oval Oval
Oval Oval

Symbolsubstitution

I forbindelse med anvendelse af følgende programfunktioner:

vil der for at sikre korrekt symbolisering automatisk blive udført en symbolsubstitution efter følgende substitutionstabel: