814: Diverse » Slet alle knudepunkter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
  •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion fjerner samtlige ledningsnettets knudepunkter, der definerer ledningsstrækningerne, og dermed også eventuelle registrerede egenskabsdata. Bemærk at ledninger, der ikke er defineret med knudepunkter, men med egenskabsdata registreret i stikledningsregisteret ikke mistes med denne funktion.

Bemærk at der ikke er fortrydelse når funktionen er gennemført. Det anbefales at gennemføre en backup af ledningsnettet før funktionen udføres; læs nærmere herom i kapitlet 1101: Backup » Backup af ledningdata.

Ønskes de registrerede egenskabsdata på knudepunktsstrækningerne bevaret skal funktionen Parkering af egenskabsdata gennemføres før funktionen Slet alle knudepunkter udføres; læs nærmere herom i kapitlet 511: Ledninger » Parkering og tilbagelægning af egenskabsdata.

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

For at fjerne samtlige ledningsnettets knudepunkter anvendes følgende procedure:

  1. Vælg Diverse » Slet alle knudepunkter og følgende dialogboks fremkommer:

    Såfremt knudepunkterne virkelig ønskes slettes vælges Ja, eller vælg Nej.

  2. Såfremt der blev valgt Ja vil følgende dialogboks fremkomme:

    Endnu engang skal det bekræftes at knudepunkterne ønskes slettet - vælg Ja for at bekræfte, ellers vælg Nej.

  3. Såfremt sletningen blev bekræftet er herefter alle knudepunkter og egenskabsdata for knudepunktsstrækningerne slettet.