815: Diverse » Nyt pen nr og/eller ny tekststørrelse til diverse teksttyper


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan pennummeret og/eller teksthøjden ændres generelt for teksttyperne gadenavne og husnumre.

Ændring af bl.a. lag og pen for teksttyperne:

Vedrørende overblik over pennene og ændringer af disse, se kapitlet 802: Diverse » Penne » Definition af penne.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Nyt pen nr eller tekststørrelse for diverse tekster og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Alle gadenavne skal udtegnes med pen nr (1-30):
  Heri angives det nye pen-nummer i intervallet 1-30 som samtlige gadenavne skal tildeles. Angives pennummer 0 foretages der ingen generel ændring af pennummeret.
 • Feltet Tekststørrelse (mm):
  Heri angives den nye teksthøjde i mm for for samtlige gadenavne. Angives teksthøjden 0 foretages der ingen generel ændring af teksthøjden.
 • Feltet Alle husnr skal udtegnes med pen nr (1-30):
  Heri angives det nye pen-nummer i intervallet 1-30 som samtlige husnumre skal tildeles. Angives pennummer 0 foretages der ingen generel ændring af pennummeret.
 • Feltet Tekststørrelse (mm):
  Heri angives den nye teksthøjde i mm for samtlige husnumre. Angives teksthøjden 0 foretages der ingen generel ændring af teksthøjden.
 • Knappen Udfør
  Herved udføres en generel ændring af pennummer/teksthøjde for de teksttyper hvor værdierne er større end nul.
 • Knappen Annuller
  Herved lukkes dialogboksen uden foretagne ændringer.