818: Diverse » Sammenlægning af linier


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til sammenlægning af linier til sammenhængende ledningsstrækninger. Dette kan oftest være anvendelig enten ved ledningsdigitalisering hvor linierne er blevet afsluttet frem for fortsat eller ved importerede ledningsdata, hvor der ligeledes er blevet indtegnet korte linier frem for lange, sammenhængende ledningsforløb.

I forbindelse med den automatisk sammenlægning af linier udføres ligeledes automatisk en symbolsubstitution som beskrevet i kapitel 809: Diverse » Vis symboler.

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Sammenlægning af linier og følgende dialogboks fremkommer:

  1. I feltet Størst tilladelige afstand mellem endepunkter (m): kan den maksimalt tilladelige meterafstand mellem endepunkterne for at sammenlægningen gennemføres, angives.

  2. Vælg Start for at udføre sammenlægningen, Afbryd for at annullere.