819: Diverse » Beregning af centerlinie


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion dannes automatisk en centerlinie udfra eksisterende linier, der repræsenterer frem- og returløb. Dette kan bl.a. anvendes såfremt der er importeret ledningsdata fra programmer, hvori der kun digitaliseres frem- og returløb.

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Beregning af centerlinie og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Største afstand mellem frem- og returløb
  Heri angives den størst tilladelige afstand, der må forekomme mellem disse for at centerlinien oprettes.

 • Rammen Nye centerlinies koder
  Heri angives hhv. objekt- og punktkoden for ledningernes nyoprettede centerlinie.

 • Rammen Fremløb
  Heri angives det objektlag, der eksklusivt indeholder fremløbslinien.

 • Rammen Returløb
  Heri angives det objektlag, der eksklusivt indeholder returløbslinier.

 • Knappen Start
  Herved oprettes centerlinien med de angivne punkt- og objektkoder udfra de angivne koder for frem- og returløb og kun hvor disse er beliggende indenfor den angivne afstand.

3. Procedurebeskrivelser

Følgende procedure bør anvendes:

1. Største accepterede afstand mellem eksisterende linier
 • Angiv værdien i feltet Største afstand mellem frem- og returløb.
2. Objekt- og punktkode for den resulterende centerlinie
 • Udpeg hhv. objekt- og punktkode.
3. Eksisterende objektkoder
 • Udpeg objektkoderne for hhv. frem- og returløb.
4. Udfør
 • Vælg knappen Start.