820: Diverse » Flyt enkeltpunkter ind på nærmeste linie


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes bl.a. i forbindelse med

 • efterbehandling efter indlæsning af data-filer dannet gennem konverteringsprogrammerne
  (Udvekslingsformaterne kan ikke overføre ledningskomponenter som dele af ledningsnettet; de overføres i stedet som enkeltpunkter) og
 • efterbehandling af fejlbehæftet ledningsdigitalisering hvor indtegningsprincipperne ikke overholdes.

Egenskabstekster kan ikke indlæses fra DSFL-formatet direkte til egenskabsdatabasen. Rør-egenskaberne skal således:

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Flyt enkeltpunkter ind på nærmeste linie og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Størst tilladelige flytning af punkt til linie (m)
  Heri angives indenfor hvilken vinkelrette afstand i meter enkeltpunkter skal flyttes og indføjes på nærmeste linie. Enkeltpunkter, der ligger indenfor det 'bånd', der defineres udfra denne afstand, flyttes vinkelret ind på linien.

 • Feltet Størst tilladelige flytning af fodpunkt langs linie (m)
  Heri angives indenfor hvilken afstand langs linien enkeltpunkter skal flyttes og indføjes på nærmeste linie. Fodpunktet er et punkts vinkelrette flytning ind på linie og ligger der i forvejen et punkt uden symbol indenfor denne afstand vil dette punkt få det flyttede punkts kode. Derved kan mange tætliggende punkter undgås.

 • Knappen Start
  Herved udføres flytningen med de angivne parametre.

 • Rammen Resultat

  • Feltet Antal enkeltpunkter i alt
   Heri listes det samlede antal enkeltpunkter.
  • Feltet Antal som ikke blev flyttet
   Heri listes det antal enkeltpunkter, der ikke blev flyttet som følge af at de ligger udenfor én eller begge afstandsangivelser.
  • Feltet Antal slettet, uden symbol
   Heri listes det antal enkeltpunkter, der blev slettet idet de var uden symbol.
  • Feltet Antal slettet, kode markeret
   Heri listes det antal enkeltpunkter, der blev slettet idet de faldt udenfor afstandsparametrene og havde koder svarende til de der var markeret i rammen Sletning af punkter.
 • Rammen Beskrivelse
  Heri står en beskrivelse.

 • Rammen Sletning af punkter
  Heri angives for hvilke punktkoder punkter skal slettes automatisk, såfremt de ligger udenfor de angivne afstande.