821: Diverse » Opsøg sammenfaldende ledninger


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger

 2. Funktions- og procedurebeskrivelser

····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan sammenfaldende linieforløb registreret i ledningsdatabasen opsøges og listes.

Dette kan bl.a. forekomme i forbindelse med:

 • gentagen indlæsning af data-filer med samme geografiske informationer eller

 • ledningsdigitalisering især gennem bord- eller frihåndsdigitalisering.

Denne funktion korrigerer ikke liniesammenfaldet - dette gøres med programfunktionen Ledninger » Digitaliser som er nærmere beskrevet i kapitel 501: Ledninger » Digitaliser.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Opsøg sammenfaldende linier og følgende dialogboks fremkommer:

 1. Vælg Start søgning og følgende dialogboks fremkommer under søgningen:

  Søgningen kan til enhver tid afbrydes ved at vælge Afbryd.
 2. Efter endt eller afbrudt søgning vises dette dialogboks:

  Såfremt der ikke er fundet sammenfaldende linier er listen naturligvis tomt.
 3. Ønskes et område med sammenfaldende linier vist udpeges ledningsstrækningen og vælg Vis område.
  Ovenstående dialogboks minimeres til venstre, nederst hjørne af skærmen og kan genåbnes ved at dobbeltklikke i titellinien.
 4. Ønskes listens indhold slettet vælges Nulstil (frigør memory).