822: Diverse » Tildel alle tilslutninger nyt kommunenr


Opdateret 18-08-2017
Indhold:
  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
  •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Ved udpegning af forbrugertilslutningen sker registreringen i en separat tabel. Sker der efterfølgende  ændringer i kommunekoden (f.eks. fra 0 til den faktiske kommunekode) i forbindelse med indlæsning af et nyt adressetema, skal der i sådanne tilfælde foretages en opdatering af forbrugertilslutningstabellen som her beskrevet:

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Tildel alle tilslutninger nyt kommunenr og følgende dialogboks fremkommer:

  1. Angiv ny kommunekode i feltet Nyt kommunenr.: og vælg Start.
  2. Der fremkommer en advarsel, bekræft og herefter er tilslutningerne tildelt den nye kommunekode.