824: Diverse » Definition af funktionstaster


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Tastekombinationer
 3. Funktionsbeskrivelse
 4. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan brugeren selv definere hvilke menupunkter, der skal aktiveres ved de enkelte F-tastekombinationer. Definitionerne gemmes lokalt på den enkelte pc'er, så der kan/skal altså defineres F-taster på hver brugers arbejdsstation.

2. Tastekombinationer

De enkelte menufunktioner kan tildeles én af de 12 funktionstaster alene eller i fri kombination med SHIFT-, CTRL og ALT-tasterne som beskrevet i tabellen herunder.

      ALT
    CTRL CTRL+ALT+F12
  SHIFT SHIFT+CTRL+F12 SHIFT+ALT+F12

-

SHIFT+F12 CTRL+F12 ALT+F12
F12 SHIFT+CTRL+ALT+F12

Anvendes samme funktionstaste igen når den tildelte funktion er aktiveret vil funktionen afsluttes og der returneres til hovedmenu-vinduet. Ligeledes kan ESC-tasten afslutte den aktuelle funktion.

3. Funktionsbeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Definition af funktionstaster og følgende dialogboks fremkommer:

 • Fanebladene
  Her angives hvilken menufunktion, der ønskes angivet en funktionstaste-definition.

 • Rammen Beskrivelse
  Heri angives en kort beskrivelse af tildeling af funktionstaste-definitioner.

 • Rammen Funktionstaster

  • Listen
   Heri listes funktionstasterne F1-F12.
  • Felterne ALT, CTRL og SHIFT
   Heri kan angives om én eller flere af de virtuelle taster skal anvendes sammen med den valgte funktionstaste.
 • Listen
  Heri listes de for det valgte faneblad mulige funktionsvalg.

  • Kolonnen Menu
   Heri listes samtlige punkter fra menulinien.
  • Kolonnerne F-tast, ALT, CTRL, SHIFT
   Heri listes eventuelt tildelte funktionstaste samt markering for anvendelse af virtuelle taster.
  • Kolonnen NR
   Kolonnen NR anvendes ifm. angivelsen af et opstartsargument - altså hvilken dialogboks, der ønskes vist som det første ved start af programmet.
   Læs nærmere i kapitlet 00. Programinstallation og -afvikling.
  • Kolonnen Pakke
   heri listes for hvert menupunkt det laveste pakkenummer for hvilken menupunktet er tilgængeligt.
 • Knappen Slet markeret definition
  Herved slettes den i listen udpegede funktionstaste-definition.

 • Knappen Hent gammel definition (udgået pr. ver. 14.03.2008)
  Herved overføres tidligere funktionstaste-definitioner oprettet i tidligere programversioner.

 • Knappen Udskriv
  Herved kan hele listens indhold udskrives til en printerdriver som nærmere beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

 • Knappen Eksporter til fil
  Herved kan hele listens indhold eksporteres til en tegn-separeret data-fil som nærmere beskrevet i afsnit 2.4 i kapitel 00. Generelle programinformationer.

 • Knappen OK
  Herved registreres de angivne funktionstaste-indstillinger.

 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de foretagne ændringer i funktionstaste-definitionerne.

4. Procedurebeskrivelse

Ny- og omdefinition af funktionstaster foregår efter følgende fremgangsmåde:

 1. Det ønskede faneblad udpeges.

 2. I listen til højre udpeges den ønskede funktion.

 3. I listen under rammen Funktionstaster vælges den ønskede funktionstaste samt eventuelle virtuelle taster.

 4. Dette gentages for de programfunktioner, der ønskes tildelt funktionstaste-definitioner.

 5. Når definitionerne er fuldført vælges knappen OK.