825: Diverse » Opsøg sammenfaldende komponenter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion opsøges i ledningsdatabasen de punkter, der 

 • er sammenfaldende i samme koordinatsæt og
 • har samme punktkode (dog ikke hvis det valgte symbol er nr. 1 (usymboliseret punkt)).

Bemærk at der listes en linie for hvert sammenfald således et punkt registreret 3 gange også listes med tre linier. For korrektion af fejl-registreringen henvises til kapitlet 501: Ledninger » Digitaliser.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg Diverse » Opsøg sammenfaldende komponenter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen Sammenfaldende
  Heri listes eventuelle sammenfaldende komponenter med en linie for hver sammenfaldende komponent. Er der således 3 sammenfaldende komponenter vil hver komponent fremkomme som en linie i listen.

 • Knappen Start søgning
  Herved startes søgningen gennem hele ledningsgeometrien for sammenfaldende komponenter 

 • Knappen Vis område
  Herved vises den markerede komponent i listen Sammenfaldende med blink i tegningsfeltet.
  Ovenstående dialogboks kan genkaldes med knappen Gendan Op og næste komponent kan udpeges og vises.

 • Knappen Nulstil (Stop blink)
  Herved nulstilles listen og eventuelt blinkende komponenter i tegningsfeltet ophører hermed.