830: Diverse » Konvertering / reparation af database » Konvertering af grundkort til ver. 2004


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Med programpakkens version 16.02.2004 håndteres grundkortdatabasen anderledes i forhold til tidligere programversioner. For således at kunne anvende et tidligere indlæst grundkort skal dette først konverteres med denne funktion.

Alternativt kan grundkortet genindlæses gennem menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.

BEMÆRK at anvendes denne funktion efter indlæsningen af et nyt grundkort, vil de gamle filer blive overført til grundkortdatabasen og det nye grundkort dermed overskrevet - denne funktion bør altså KUN anvendes såfremt grundkortet IKKE ønskes DSFL-konverteret og indlæst med 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Konvertering af grundkort til ver. 2004 og følgende dialogboks fremkommer:

 • Knappen Start konvertering
  Herved foretages konverteringen af den 'gamle' grundkortdatabase i trin beskrevet i afsnit 2.1 Konverteringsproceduren nedenfor.

 • Knappen Annuller
  Herved annulleres denne funktion og dialogboksen lukkes.

 • Rammen Slet gamle filer

  • Knappen Slet gamle filer
   Herved foretages først en sikkerhedsbackup hvorefter de tidligere grundkortsdatabasefiler slettes.

Gennem konverteringsproceduren fremkommer følgende dialogbokse afhængig af hvilke informationer grundkortdatabasen indeholder (topografi, højdekurver, kotepåskrifter osv.):