831: Diverse » Konvertering / reparation af database » Overførsel af brøndkartotek til komponentregister


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Fra og med programversion 14.09.2004 er brøndkartoteket afløst af komponentregisteret, der håndterer komponentregistreringen automatisk modsat brøndkartotekets manuelle oprettelse og vedligeholdelse.

Med denne programfunktion kan det tidligere brøndkartoteks informationer overføres til det nye komponentregister under følgende forudsætninger:

 • punktets (komponentens) placering skal svare til den registrerede placering i brøndkartoteket indenfor tolerancegrænsen angivet i feltet Max flytning (m).
 • punktets (komponentens) kodning skal svare til den registrerede kode i brøndkartoteket.
 • punktkoden skal være tilknyttet en komponenttype hvilket kan foretages automatisk med knappen Opret komponenttype.

Informationer fra brøndkartoteket, der ikke kan matches med eksisterende komponenter, vil blive overført til den passive historik til efterfølgende manuel sammenknytning.

I brøndkartoteket måtte brøndnummeret gerne udelukkende bestå af tal - i komponentregisteret skal der indgå mindst ét bogstav i komponentnummeret. Så efter overførslen bør komponentnumre bestående af tal først af alt omdøbes.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Overførsel af brøndkartotek til komponentregister og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Brøndkartotek
  • Liste-kolonnen Brønd nr
   Heri listes samtlige brøndnumre gemt i Brøndkartoteket.
  • Liste-kolonnen Adresse
   Heri listes tilhørende adresser gemt i Brøndkartoteket. 
  • Liste-kolonnen Pktkode
   Heri listes tilhørende punktkode gemt i Brøndkartoteket.
  • Liste-kolonnen Nrkode
   Heri listes punktkodens interne nummerkode gemt i Brøndkartoteket og matchet med kodetabellen. Såfremt denne kode er 0, kan den angivne kode ikke matches med den eksisterende kodetabel og koden kan i mellemtiden være ændret eller koden i kodetabellen indeholder ulovlige karakterer (blanke/mellemrum, komma, punktum m.v.).
  • Liste-kolonnen Pnr
   Heri listes punktets interne punktnummer.
  • Liste-kolonnen Flytning (m)
   Heri listes afstanden i meter fra placering angivet i brøndkartoteket og ledningsdatabasens nærmeste komponent med tilsvarende punktkode.
  • Liste-kolonnen Status
   Heri listes status for de enkelte brønddata - med indikatoren Overført angives hvorvidt de gemte data fra brøndkartoteket er tilknyttet én af ledningsdatabasens komponenter eller ej. Er indikatoren først angivet til Overført kan data af sikkerhedshensyn ikke igen overføres.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved kan listen eksporteres til en data-fil som beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer´.
  • Knappen Udskriv
   Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Brønde som ikke kan overføres
  • Liste-kolonnerne Brøndnr, Adresse, Pktkode og Nr Kode
   Heri listes som liste-kolonnerne beskrevet ovenfor blot for de brøndinformationer, der ikke kunne matches.
  • Liste-kolonnerne Y (m) og X (m)
   Heri listes brøndinformationernes placering i Y- og X-koordinater.
  • Knappen Eksporter til fil
   Herved kan listen eksporteres til en data-fil som beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Udskriv
   Herved kan listens (markerede) indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Automatisk oprettelse
  • Knappen Opret komponenttype
   Herved oprettes komponenttypen brønd i kodetabellen og de fundne punktkoder i brøndkartoteket relateres til denne komponenttype. Komponenttypen kan efterfølgende omdøbes og punktkoderne efterfølgende omrelateres; læs nærmere i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
 • Rammen Overførsel
  • Feltet Max flytning (m)
   Heri angives den maksimalt tilladte afstand mellem placeringen af brøndkartotekets informationer og komponentens faktiske placering. Informationer beliggende udenfor denne afstand ift. komponenter med komponenttypens punktkode(r) vil ikke blive tilknyttet og i stedet fremkomme under passiv historik; læs nærmere i kapitlet 507: Ledninger » Komponentregister.
  • Knappen Start overførsel
   Herved overflyttes brøndkartotekets informationer over i komponentregisteret såfremt forudsætningerne i afsnit 1 opfyldes. Øvrige informationer overføres til passiv historik som beskrevet under feltet Max flytning (m).

3. Procedurebeskrivelse

Følgende procedure vil kunne følges i de fleste tilfælde:

 1. Vælg knappen Opret komponenttype for at oprette den nye komponenttype brønd.
 2. Vælg knappen Start overførsel for at overføre det gamle brøndkartotek til det nye komponentregisters komponenttype brønd.
 3. Overfør eventuelle historikker, der ikke kunne overføres automatisk, som beskrevet i kapitel 507: Ledninger » Komponentregister.