833: Diverse » Dan fil til LER


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion har til formål at definerede energidistrikter kan udlæses til en fil i DSFL-formatet. Denne fil kan således f.eks. anvendes til registrering af interesseområder eller graveforespørgsler i LedningsEjerRegisteret (LER); se på hjemmesiden www.ler.dk.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Dan fil til LER og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Navn på resultatfil
  Heri angives filnavn (og evt. sti hertil) for resultatfilen.

 • Listen
  • Liste-kolonnen Navn
   Heri listes betegnelsen på samtlige definerede energidistrikter.
   For oprettelse/redigering af energidistrikter henvises til kapitlet 03.03 Forbrugerudpegning og energidistrikter og for visning af eksisterende energidistrikter henvises til kapitlet 07.07 Energidistrikter.
  • Liste-kolonnen Eksklave/Enklave
   Heri listes hvorvidt det pågældende energidistrikt skal medtages i resultat-filen som eksklave (omfangspolygon) eller enklave (undtagelsespolygon). Bemærk at enklaver (undtagelsespolygoner) skal være absolut indenfor en eksklave  (omfangspolygon).

  • Liste-kolonnen Eksklave nr
   Heri listes - efter at resultat-filen er dannet med knappen Start - enklavenummeret.

 • Knappen Start
  Herved dannes resultat-filen med angivne sti- og fil-navn for de energidistrikter, der i listen er angivet som eksklave og enklave og med de oplysninger, der angives når følgende dialogboks fremkommer:

  Vælg knappen OK og resultat-filen dannes. Når processen er tilendebragt fremkommer følgende dialogboks:

  I den primære dialogboks er liste-kolonnen Enklave nr nu udfyldt for de energidistrikter, der er defineret som enklave (undtagelsespolygon).

 • Knappen Definer alle markerede som eksklaver
  Herved defineres de i listen udpegede energidistrikter som eksklaver (omfangspolygoner).

 • Knappen Definer alle markerede som enklaver (huller)
  Herved defineres de i listen udpegede energidistrikter som enklaver (undtagelsespolygoner).

 • Knappen Fjern definition for alle markerede
  Herved fjernes de angivne definitioner for de udpegede i listen.