834: Diverse » Ret stinavn til billedfilers placering


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan billedhenvisninger i komponent-, hovedlednings- og stikledningsregisteret hurtigt ændres.

Funktionen kan til eksempel ændre:

 • Drev-betegnelsen såfremt der flyttes ledninger fra en netværks-pc'er (der f.eks. relaterer til H-drvet) til en bærbar pc'er (der kun har et C-drev).

 • Stinavne såfremt mapper flyttes, omdøbes eller hele serverens mappestruktur omdefineres.

 • Filnavne såfremt fil-strukturen ændres eller komponenter eller ledningsstrækninger omdøbes/ændres.

 • Henvisningen fra absolutte stier til relative stier; læs nærmere herom i kapitlet 00. Stier og filnavne.

For beskrivelse af fil-udpegning, ændringer i beskrivelser og mulighederne i absolutte og relative stier m.v. henvises til kapitel 00. Generelle programinformationer.

Backup bør foretages inden programfunktionen udføres...!

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » Ret stinavn til billedfilers placering og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valg af database

  • Feltet Komponentregister
   Herved listes i listen samtlige billedhenvisninger fra komponentregisteret.
  • Feltet Egenskabsdata for hovedledninger
   Herved listes i listen samtlige billedhenvisninger fra hovedledningsregisteret.
  • Feltet Egenskabsdata for stikledninger
   Herved listes i listen samtlige billedhenvisninger fra stikledningsregisteret.
 • Rammen Søg og erstat i stinavn

  • Feltet Søg tekst
   Heri angives den tekst, der ønskes erstattet.
  • Feltet Erstat med
   Heri angives den tekst, der ønskes erstattet med. Feltet må gerne være blankt, hvorved den i feltet Søg tekst angivne tekst således fjernes.
  • Knappen Udfør
   Herved erstattes teksten for de i listen markerede linier. Når processen er afsluttet fremkommer følgende dialogboks:
 • Listen
  Heri listes hhv. den angivne beskrivelse, placering

  • Listekolonnen Beskrivelse
   Heri listes den registrerede beskrivelse. Denne kan ændres som beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Listekolonnen Placering
   Heri listes den registrerede henvisning til billedets placering.
  • Listekolonnen Ændret ?
   Heri listes hvorvidt at placeringen er ændret i forholdt til det nu registrerede.
 • Knappen Marker alle
  Herved markeres samtlige linier i listen.

 • Knappen Gem
  Herved gemmes de foretagne ændringer og dialogboksen afsluttes.

 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de foretagne ændringer og dialogboksen afsluttes.