835: Diverse » List logfil


Sidst opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
 3. Programfunktioner, der logges
·······················································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan logfilen listes, hvor væsentlige begivenheder for det pågældende datasæt er logget.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Diverse » List logfil og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen

  • Listekolonnen Tidspunkt
   Heri listes tidspunktet i stigende orden for den pågældende begivenhed.
  • Listekolonnen Beskrivelse
   Heri listes den loggede begivenhed.
  • Listekolonnen Bruger
   Heri listes for hver logget handling det brugernavn, der er logget ind med på arbejdsstationen.
 • Knappen Udskriv
  Herved kan listens indhold udskrives som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

 • Knappen Eksporter til fil
  Herved eksporteres listens indhold som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Programfunktioner, der logges

 

Nr. Funktioner der logges
1 Backup af ledningsdata
2 Backup af grundkort
3 Backup af forbrugerdata
4 Tilbagelægning af ledningsdata
5 Tilbagelægning af grundkort
6 Tilbagelægning af forbrugerdata
7 Konvertering
10 Digiled
11 Kpunkter
12 Samset
13 Skrivled: [Fejlbeskrivelse]
Følges oftest af: Arbejdet er gemt i [sti].
14 tilfoj_afgren
15 getmaxnr
16 reparer (optimering af grafik)
17 lesledal_start (læser alle ledninger)
18 skriv_i_nr1
19 fejl i komponent
20 Tabel opdateret korrekt for punkter_1
21 Konvertering af brøndkartotek
22 Læser alle husnr
23 Husnr til ver. 2005
24 Gader til ver. 2005
25 Læser alle gader
26 Stinavn til billedfiler rettet i komponentregister
27 Stinavn til billedfiler rettet i egenskab, hovedledninger
28 Stinavn til billedfiler rettet i egenskab, stikledninger
29 Egenskabsdata via påskrifter
30 Parkering af egenskabsdata
31 Tilbagelægning af parkerede egenskabsdata
32 Knudeautomatik
33 Slet alle knuder
34 Korrektion af ledningskoter
35 Import af ledningsdata
36 Gem påskrifter på tabelform
37 Gem genfindingsmål på tabelform
38 Gem ledningsdigitalisering
39 Gem påskrifter
40 Gem genfindingsmål
41 Gem knuder
42 Gem egenskabsdata
43 Slet alle ledninger
44 Slet kodetabel
45 Gem komponentregister
46 Gem grundkort
47 Gem husnr
48 Gem gadenavn
49 Påskrifter til ver. 2006
50 Mål til ver. 2006
51 Backup af adgangsstyring
52 Tilbagelægning af adgangsstyring
53 Tilslutning til ver. 2006
54 Husnr_til_ver2006: Kunne ikke åbne husnr05
55 Husnr_til_ver2006: Kunne ikke åbne husnr06
56 Gader_til_ver2006: Kunne ikke åbne gader06
57 Gader_til_ver2006: Kunne ikke åbne vej06
58 Gader_til_ver2006: Kunne ikke åbne gader05
59 Gader_til_ver2006: Kunne ikke åbne vej05
60 Husnr til ver. 2006
61 Gadenavne til ver. 2006
62 Fplacer til ver.2006: Kunne ikke åbne f_placer.db
63 Fplacer til ver.2006: Kunne ikke åbne f_placer06.db
64 Fplacer til ver.2006
65 Brud_til_ver2006: Kunne ikke åbne brud.db
66 Brud_til_ver2006: Kunne ikke åbne brud06.db
67 Brud_til_ver2006
68 Konvertering af vejkoder: Grundkort
69 Konvertering af vejkoder: Ledningsdata
70 Konvertering af vejkoder: Lokale forbrugerdata
71 Gem billeder
72 Gem oversigt over indsatte billeder
73 Gem omkodning af ledninger
74 Sletning af ledninger
75 Autoreparation af punkter_1 ikke mulig
76 Autoreparation af punkter_1 udført
77 Backup af opsætning
78 Tilbagelæg opsætning
79 Fejl i Paradox (dialog 208)
80 Reparation af Paradox
81 Data til ny tabel
83 892: Diverse » Upload af data » DXF til FTP

...
Auto.rep. af punkter_1 udført
Tabel opdateret korrekt for [tabelnavn]
Sletning af ledningspunkter
Fejl i: [tabelnavn], mangler index: [indekseringsfelt]
Fejl i: [tabelnavn], out of date index: [indekseringsfelt]