837: Diverse » Korrektion af ledningskoter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································
 •  


1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan samtlige koter i den grafiske ledningsdatabase korrigeres med én værdi - f.eks. ved ændring fra højdereferencesystemet Dansk Normal Nul (DNN) til Dansk Vertikal Reference 90 (DVR90).

Udfør backup af ledningsdata før funktionen anvendes og anvend kun funktionen én gang..!!!

Efter denne generelle ændring af højdereferencesystem (kote-system) skal ledningsnet, der

være i det valgte højdereferencesystem (kote-system). Der bør i tegningshovedet, signaturforklaringen, vedlægsseddel eller lignende gøres opmærksom på hvilket referencesystem, der anvendes.

For nærmere information om skift af højdereferencesystem fra DNN til DVR90 henvises til Geodatastyrelsens hjemmeside.

Bemærk at funktionen ikke ændrer koterne i beregningsfunktionen; se nærmere under afsnittet Knudepunktsdata i kapitel 901: Beregning » Beregning.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Korrektion af ledningskote og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Korrektion af kote (m)
  Heri angives den positive/negative korrektionsværdi i meter som samtlige grafiske ledningskoter korrigeres med.
 • Knappen Start
  Herved korrigeres den grafiske ledningsdatabases koter med den i feltet Korrektion af kote (m) angivne værdi.
 • Knappen Annuller
  Herved annulleres funktionen og dialogboksen afsluttes.