838: Diverse » Adgangsstyring


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan adgangsstyringen (de-)aktiveres, brugergrupper kan tildeles rettigheder til programmets enkelte menupunkter samt  individuelle brugere kan tilknyttes  brugergrupper.

Såfremt adgangsstyring er aktiveret fremkommer dialogboksen vist til højre herfor  hver gang MAP.EXE startes.

Såfremt en individuel bruger forsøger adgang til et menupunkt hvortil pågældende brugers gruppe ikke er tildelt rettigheder fremkommer følgende dialogboks:

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Adgangsstyring og følgende dialogboks fremkommer:

Indtast korrekt adgangskode og dialogboksen ændrer udseende til dette:

 • Rammen Login til system

  • Feltet Brugernavn [max. 20 karakterer]
   Heri angives brugernavnet. Dette er fast defineret til 'SYSTEM' og kan ikke ændres.
  • Feltet Adgangskode [max. 100 karakterer]
   Heri angives det til brugernavnet tilhørende kodeord.
  • Knappen Login
   Herved logges ind med de i felterne Brugernavn og Adgangskode angivne oplysninger.
   Såfremt det i feltet Adgangskode angivne kodeord er forkert fremkommer følgende dialogboks:
  • Feltet Login system aktiv
   Heri angives hvorvidt adgangsstyringen skal være aktiveret.
 • Rammen Ny adgangskode til system
  • Felterne Adgangskode og Gentag kode
   Heri angives adgangskoden.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes det nye kodeord såfremt kodeordet er ens i begge felter.
 • Rammen Oprettelse/redigering af grupper
  • Feltet Gruppenavn [max. 20 karakterer]
   Heri angives hhv. et nyt eller et i listen Oprettede grupper udpeget gruppenavn.
  • Knappen Gem
   Herved gemmes (nyoprettelse eller ændring i eksisterende) det i felterne Gruppenavn og listen Gruppe adgang angivne.
  • Listen Oprettede grupper
   Heri listes eksisterende gruppenavne. Ved udpegning af et gruppenavn fremkommer de tilhørende indstillinger i listen Gruppe adgang. Herved kan eksisterende grupper redigeres eller slettes.
  • Knappen Slet markeret gruppe
   Herved slettes gruppenavnet markeret i listen Oprettede grupper.
  • Listen Gruppe adgang
   Heri listes samtlige menupunkter med tilhørende menunummer samt til-/framarkering for det aktuelle gruppenavn.
  • Knapperne Tilføj alle og Fjern alle
   Herved hhv. markeres alle eller afmarkeres alle menupunkter i Listen Gruppe adgang.
 • Rammen Oprettelse/redigering af brugere
  • Feltet Bruger navn [max. 20 karakterer]
   Heri angives brugernavnet hvormed den individuelle bruger skal logge på med.
  • Feltet Adgangskode [max. 100 karakterer]
   Heri angives kodeordet hvormed den individuelle bruger skal logge på med.
  • Feltet Person navn [max. 40 karakterer]
   Heri angives den individuelle brugers personnavn.
  • Feltet FOF login [max. 5 karakterer]
   Heri angives den pågældende brugers brugernavn til DFF-EDB Finans- og Forbrugersystem (FOF).
  • Knappen Gem
   Herved gemmes (nyoprettelse eller ændring i eksisterende) det i felterne Bruger navn, Adgangskode og Person navn angivne.
  • Listen
   Heri listes eksisterende brugere. Ved udpegning i listen fremkommer de tilhørende oplysninger i felterne Bruger navn, Adgangskode og Person navn. Disse oplysninger kan herved ændres eller den udpegede bruger slettes.
  • Knappen Slet markeret bruger
   Herved slettes den bruger, der er markerede i listen.