840: Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
  1. Database-reparation
  2. Overfør data til ny tabel
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes, såfremt der forekommer fejl i ledningsdatabasen, der f.eks. kan manifestere sig i bl.a. én eller flere af følgende 'symptomer':

 • Dele af ledningsgeometrien er visuelt borte i tegningsfeltet.
 • Under Ledninger » Stykliste er færre km ledning.
 • Under Ledninger » Knudepunkter fremkommer ved udpegning de forkerte knude-betegnelser.
 • Under Ledninger » Knudeautomatik fremkommer en dialogboks med 'Ikke plads til alle knuder'.
 • Under Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter overføres ingen eller et meget begrænset antal til knudepunktsstrækningerne.
 • Under Beregning » Beregning forekommer en dialogboks med 'nr5'-fejl.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox og følgende dialogboks fremkommer:

 • Søgefeltet og Listen
  Heri listes alle de tabeller, der udføres reparation af. I det øverste søgefelt kan filnavnet angives.
  Såfremt én korrupt tabel udpeges, kan denne tabels data overføres og måske retableres til en ny tabel med knappen Overfør data til ny tabel.
 • Knappen Start
  Herved gennemføres database-reparationen som bekrevet i dette kapitels afsnit 2.1 Database-reparation.
 • Knappen Overfør data til ny tabel
  Herved kan den i listen udpegede tabels data overføres i en ny tabel og data dermed måske retableres.
 • Listen Fundne LCK-filer
  Heri listes placering af fundne LCK-filer.
 • Knappen Slet alle LCK-filer
  Herved kan alle de viste LCK-filer slettes.

2.1 Database-reparation

Vælg knappen Start og følgende forløbsboks vises under reparationen:

Når reparationen er succesfuldt tilendebragt fremkommer følgende dialogboks:

Vælg knappen OK og programmet afsluttes.

2.2 Overfør data til ny tabel

Udpeg i listen tabellen, der ønskes overfør til en ny tabel.

Vælg knappen Overfør data til ny tabel og afvent overførslen.

Vælg knappen OK i den fremkomne dialogboks og programmet afsluttes.