841: Diverse » Behandling af objekter og punkter uden kode


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion kan anvendes, såfremt der i styklisten [506: Ledninger » Stykliste] konstateres ledningsgeometri (objekter og/eller punkter) i ledningsdatabasen uden kode.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Behandling af objekter og punkter uden kode og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Objekter
  • Feltet Objekter uden kode (m)
   Heri listen antal meter fra ledningsdatabasen, der er registreret uden objektkode.
  • Listen Objektkoder
   Heri listes kodetabellens objektkoder. Udpeg i denne liste hvilken objektkode, der ønskes tildelt ved den automatiserede kodning.
  • Knappen Fjern markering
   Herved fjernes en eventuel markering i listen Objektkoder.
 • Rammen Punkter
  • Feltet Punkter uden kode (antal)
   Heri listes antal punkter fra ledningsdatabasen, der er registreret uden punktkode.
  • Listen Punktkoder
   Heri listes kodetabellens punktkoder. Udpeg i denne liste hvilken punktkode, der ønskes tildelt ved den automatiserede kodning.
  • Knappen Fjern markering
   Herved fjernes en eventuel markering i listen Punktkoder.
 • Knappen Start
  Herved gennemføres en automatisk kodning af ledningsdatabasen hvor ledningsgeometri uden objekt- og/eller punktkoder tildeles de markerede koder i listerne Objektkoder og Punktkoder.
 • Knappen Annuller
  Herved annulleres den igangværende programfunktion og dialogboksen lukkes.