848: Diverse » Definition af stregtyper


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan der udføres ændringer i linietyperne fra programmets standard.

Ændring i stregtypedefinitionerne får ikke betydning for linietyperne anvendt i grundkortet.

Linietyperne anvendes ved definition af kodetabellens objektkoder som nærmere beskrevet i kapitel 803: Diverse » Kodetabel.

Bemærk at sekvenserne kan gentages for Linie, Symbol og Tekst.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

 • Rammen Definerede stregtyper
  • Visningsfeltet
   Heri listes de 30 linietyper. ved udpegning i listen vises i rammen Redigering af stregtyper værdierne for den pågældende stregtype.
  • Knappen Gendan standard
   Herved gendannes samtlige linietyper i stregtypesættet til programmets standard.
 • Rammen Redigering af stregtyper
  • Feltet Linie:...
   Heri kan angives tekster, der evt. skal indgå i liniens fremtoning.
   Længde i mm Positive længder vises som ubrudt streg af den angivne længde.
   Mellemrum Mellemrum angives ved negativ længde.
  • Feltet Symboler:...
   Heri kan angives symboler, der evt. skal indgå i liniens fremtoning.
   Nr. symbol Symbolnummeret jf. kapitel 809: Diverse » Vis symboler.
   Længde Symbolets længde angivet i mm.
   Bredde Symbolets bredde angivet i mm.
   Afstand1 Stationeringsværdi i mm for symbolets placering.
   Afstand2 Sideverts forskydningsværdi i mm ift. centerlinien; 
   0 = i centerlinien, positiv = nedad, negativ = opad.
  • Feltet Tekster: ...
   Heri kan angives tekster, der evt. skal indgå i liniens fremtoning.
   Tekst Tekstinformationen, der skal indgå i stregtypens visuelle fremtræden.
   Teksthøjde Teksthøjde i mm.
   Afstand1 Stationering i mm.
   Afstand2 Sideverts forskydningsværdi i mm ift. centerlinien.
  • Visningsfeltet
   Heri vises resultatet af definitionerne.
  • Rullelisten
   Heri skal vælges hvorvidt visningsfeltets ønskes vist for 50mm, 100mm eller 200mm.
  • Knappen Gem denne stregdefinition
   Herved gemmes de i felterne Linie, Symboler og Tekster definitionsværdier for det i visningslisten udpegede linienummer.
 • Rammen Stregtypesæt
  • Knappen Gem stregtypesæt
   Herved gemmes det definerede stregtypesæt under det navn angivet i feltet.
  • Feltet og Listen
   Nyt navn på det definerede stregtypesæt angives i feltet.
   I listen listes de eksisterende stregtypesæt.
   Udpeges et eksisterende stregtypesæt fremkommer betegnelse i feltet og definitionen fremkommer i de øvrige feltet.
   Der kan foretages ændringer og gemmes under det samme navn (= overskriv) eller gemmes under et nyt navn (= opret kopi).
  • Knappen Slet stregtypesæt
   Herved slettes det stregtypesæt, der er markeret i listen.