849: Diverse » Eksport af data »Eksport af energidistrikter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan energidistrikter eksporteres til udvekslingsfiler for at blive indlæst i et andet projekt med programfunktionen 850: Diverse » Import af data » Import af energidistrikter.

Anvendelsen af denne programfunktion forudsætter:

Der er ved indlæsning ingen øvre grænse for hvor mange punkter et energidistrikt må indeholde, men bemærk at ved efterfølgende editering af et energidistrikt gennem 303: Udpeg » Udpeg forbruger må denne højst indeholder 5000 punkter.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Eksport af energidistrikter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Placering af resultatfil
  Heri angives drev- og sti-placeringen af resultatfilen; enten gennem manuel indtastning eller udpegning vha. knappen Gennemse.
 • Feltet Navn på resultatfil
  Heri angives filnavnet på resultatfilen.
 • Knappen Start Udskrivning
  Herved udføres udskrivningen af de(n) valgte energidistrikt(er) til det angivne filnavn på den angivne placering.
 • Knappen Gennemse
  Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til resultatfilens placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
 • Knappen Fjern valgt placering fra listen
  Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
 • Listen
  Heri listes de allerede oprettede energidistrikter. Ved udpegning markeres de(n) ønskede energidistrikt(er) til eksport. Nye energidistrikter kan oprettes som beskrevet i afsnit 2.3 i kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
 • Rammen Status afgrænsning
  • Rullelisten
   Heri listes de ti status. Såfremt én vælges vil kun de energidistrikter, der er registreret med den pågældende status, blive vist i listen. For definition af status henvises til afsnit 2.7 i kapitel 00. Generelle programinformationer. For tildeling af status til et energidistrikt henvises til afsnit 2.3 i kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
  • Feltet Ingen
   Herved annulleres afgrænsning efter status og samtlige energidistrikter vises i listen.

Når eksporten er udført, fremkommer følgende dialogboks: