850: Diverse » Import af data » Import af energidistrikter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan energidistrikter importeres til det aktuelle projekt gennem ENG-filer.

Anvendelsen af denne programfunktion forudsætter:

ENG-filerne kan være fremkommet som udlæsning fra et andet projekt gennem programfunktionen 849: Diverse » Eksport af energidistrikter eller som modificerede NR1-filer gennem programfunktionen 807: Diverse » Eksport af data » Eksport af ledningsdata.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Import af data » Import af energidistrikter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Datafil
  • Feltet Navn på datafil
   Heri listes drev, sti og filnavn på den med knappen Vælg datafil valgte datafil.
  • Knappen Vælg datafil
   Herved åbnes en stifinder-lignende dialogboks, hvori datafilen kan udpeges; se nærmere om dialogboksens navigationsmuligheder i afsnit 2.5 i kapitel 00. Generelle programinformationer.
 • Rammen Nuværende energidistrikter
  • Listen
   Heri listes de eksisterende energidistrikter.
  • Rammen Status afgrænsning
   • Rullelisten
    Heri listes de ti status. Såfremt én vælges vil kun de energidistrikter, der er registreret med den pågældende status, blive vist i listen. For definition af status henvises til afsnit 2.7 i kapitel 00. Generelle programinformationer. For tildeling af status til et energidistrikt henvises til afsnit 2.3 i kapitel 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
   • Feltet Ingen
    Herved annulleres afgrænsning efter status og samtlige energidistrikter vises i listen.
 • Højre ramme
  • Knappen Start indlæsning
   Herved udføres indlæsningen af energidistriktet/energidistrikterne fra den angivne fil under de angivne betingelser.
  • Listen Objektkoder
   Heri listes alle objektkoder oprettet som beskrevet under 803: Diverse » Kodetabel. Ved indlæsning skal udpeges hvilken objektkode det pågældende energidistrikt skal registreres med.
  • Listen Punktkoder
   Heri listes alle punktkoder oprettet som beskrevet under 803: Diverse » Kodetabel. Ved indlæsning skal udpeges hvilken punktkode det pågældende energidistrikt skal registreres med.
  • Knapperne Fjern markering
   Herved fjernes markeringen i hhv. listen Objektkoder og listen Punktkoder.

Såfremt det pågældende navn/betegnelse på energidistriktet, der indlæses, allerede er anvendt, fremkommer følgende dialogboks:

 • Feltet Nyt navn
  Heri angives hvilket navn energidistriktet i stedet skal have ifm. omdøb.
  Ellers efterlades feltet tomt.
 • Felterne Omdøb til nyt navn, Overskriv denne, Overskriv alle, Overspring denne, Afbryd indlæsning
  Heri vælges hvilket der skal foretages.
  Er dette ikke angivet fremkommer følgende dialogboks:
 • Knappen OK
  Herved udføres det angivne (overskriv/overspring/afbryd).

Når indlæsningen er afsluttet fremkommer en dialogboks herom.