851: Diverse » Eksport af data »Opret KML-dokument


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan dannes et KML-dokument; se nærmere herom i Grænseflade: Keyhole Markup Language (KML).

BEMÆRK at der i nuværende programversion kun oprettes følgende grafiske elementer i KML-filen:

 • Tegningsrammen
 • Ledningsstrækninger
 • Ledningskomponenter

...men yderligere tegningsinformationer på sigt kan medtages.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Opret KML-dokument og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Resultatfil
  • Knappen Opret KML-fil
   Herved dannes KML-dokumentet som placeret og navngivet i felterne Placering af resultatfil og Navn på resultatfil.
   Når KML-filen er dannet, kan den efterfølgende åbnes et hertil egnet program.
   Såfremt det angivne filnavn allerede findes på placeringen fremkommer følgende dialogboks:
  • Rullefeltet Placering af resultatfil
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Feltet Navn på resultatfil
   Heri angives fil-navn og fil-type for det resulterende KML-dokument.
   Såfremt extension er forskellig fra .kml fremkommer følgende fejlmeddelelse:
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til KML-dokumentets placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
 • Rammen Hele byen eller indenfor energidistrikt eller aktuelle skærmbillede
  • Listen
   Heri listes de allerede oprettede energidistrikter og markeres ét energidistrikt heri vil denne omfangspolygon blive dannet til KML-dokumentet. Læs nærmere om oprettelse af energidistrikter i afsnit 2.3 i kapitlet 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
  • Feltet Hele byen
   Markering her danner en ramme omkring det samlede datasæt.
  • Feltet Aktuelle skærmbillede
   Markering heri danner rammen omkring det aktuelle skærmbillede.

3. Procedurebeskrivelse

DFF|EDB anbefaler følgende fremgangsmåde:

! Begrænsninger
Skal KML-filen anvendes i forbindelse med Google Maps gøres opmærksom på at der er begrænsninger i både filens størrelse og i antal af elementer.
1. Kortbogsdefinitioner
Én metode til at reducere filstørrelse og elementantallet er at opdele ledningenettet geografiske område i ensartede delområder ved at oprette kortbogssider.
2. Geografisk afgrænsning (Opslag)
Slå op på det geografiske område, der ønskes eksporteret. Dette kan gøres gennemEventuelt suppleret med navigation som zoom, panoering m.v.
3. Medtages
Fravælg i Medtages-menuerne de ledningselementer, der ikke ønskes medtaget i KML-filen.
4. Præsentation
  Eksport til KML-fil
Vælg menupunktet Diverse » Opret KML-dokument og angiv
 • Placering af og navn på resultatfilen
 • Geografisk afgrænsning (ED, aktuelle skærmbillede ellr hele byen)
Dan filen med knappen Opret KML-fil.
» KML-filen kan herefter anvendes i applikationer som beskrevet på tema-siden MOBILITET.