852: Diverse » Konvertering/Reparation af database » Reparation af knudepunkter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
···································· Relateret programdokumentation ····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan tidligere oprettede knudepunkter genskabes såfremt disse er blevet slettet ved utilsigtede hændelser.

Denne funktion virker kun på knudepunkter slettet gennem 504: Ledninger » Knudepunkter. Er knudepunkter slettet gennem eksempelvis 501: Ledninger » Digitaliser og 512: Ledninger » Redigering af ledningsdata.

Kan knudepunkter ikke genskabes gennem denne funktion, henvises i stedet enten til tilbagelægning af ledningsdata (1101: Backup » Backup af ledningsdata) eller manuel oprettelse af knudepunkter (504: Ledninger » Knudepunkter).

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Konvertering/Reparation af database » Reparation af knudepunkter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Knuder som ikke er blandt de aktuelle
  • Listen
   Heri listes de knuder, der ikke er blandt de aktuelle fra den tidligere database eller fil markeret i listen i rammen Kopier af knudepunkter.
  • Knappen Marker alle
   Herved markeres alle linier i listen.
  • Knappen Overfør de markerede til de aktuelle knuder
   Herved genskabes knudepunkter der er markeret i listen.
 • Rammen Kopier af knudepunkter
  • Listen
   Når et filnavn udpeges i denne liste, opdateres listen i rammen Knuder som ikke er blandt de aktuelle.
  • Feltet Antal
   Heri listes det samlede antal filer hvorfra knudepunkter kan genskabes.
  • Knappen Opdater kolonne 3
   Herved opdateres listens kolonne 3 Antal ikke blandt aktuelle, hvis antal ændres efter en overførsel med knappen Hent knuder fra tidligere database.
  • Knappen Hent knuder fra tidligere database
   Herved hentes knudepunkterne fra tidligere programversioners tabeller. Anvend kun denne funktion, såfremt den automatiske overførsel entydigt kan konstateres som fejlbehæftet!

3. Procedurebeskrivelser

3.1 Genoprettelse af slettede knudepunkter

Denne procedure kan anvendes såfremt der utilsigtet er slettet knudepunkter:

 1. Marker den eller de knudepunkter i den øverste liste, der ønskes retableret.
 2. Vælg knappen Overfør de markerede til de aktuelle knuder.

3.2 Overførsel fra tidligere tabelstruktur

Anvend kun denne procedure, såfremt den automatiske overførsel entydigt kan konstateres som fejlbehæftet! Herved hentes knudepunkterne fra tidligere programversioners tabeller.

 1. Såfremt de manglende knudepunkter ligger i den tidligere tabelstruktur vælges knappen Hent knuder fra tidligere database.
 2. Udpeg ønskede filnavn i listen i rammen Kopier af knudepunkter.
 3. Udpeg i listen i rammen Knuder som ikke er blandt de aktuelle de(n) knudepunkt(er), der ønskes gendannet.
 4. Vælg knappen Overfør de markerede til de aktuelle knuder.