853: Diverse » Eksport af data » Eksport til ECW


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan de viste objekter i tegningsfeltet eksporteres til en grafisk bitmap fil i ECW-formatet (se kapitlet Grænseflade: ECW (Enhanced Compressed Wavelet)).

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Diverse » Eksport af data » Eksport til ECW og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Resultatfil
  • Knappen Opret ECW-fil
   Herved dannes ECW-dokumentet som placeret og navngivet i felterne Placering af resultatfil og Navn på resultatfil.
   Bemærk at der ikke gives melding på om filnavnet allerede eksisterer!
   Når ECW-filen er dannet, kan den efterfølgende åbnes til eftersyn et hertil egnet program.
  • Feltet Placering af resultatfil
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til ECW-dokumentets placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
  • Knappen Send email med resultatfil vedhæftet
   Herved kan den netop dannede ECW-fil sendes som vedhæftet fil til en e-mail som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.
  • Feltet Navn på resultatfil
   Heri angives fil-navn og fil-type for det resulterende ECW-dokument.
   Såfremt extension er forskellig fra .ecw fremkommer følgende fejlmeddelelse:
 • Rammen Område der eksporteres til ECW
  • Rullelisten
   Heri listes de allerede oprettede energidistrikter og markeres ét energidistrikt heri vil denne omfangspolygon blive dannet til ECW-dokumentet.
   Læs nærmere om oprettelse af energidistrikter i afsnit 2.3 i kapitlet 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
  • Feltet Hele byen
   Heri markeres at alle medtagne objekter - også de udenfor det aktuelle skærmbilledes afgrænsning - ønskes eksporteret til den angivne resultatfil.
  • Feltet Aktuelt skærmbillede
   Heri markeres at de i det aktuelle skærmbilledes tegningsfelt medtagne objekter ønskes eksporteret til den angivne resultatfil.
  • Rammen Definerede planer
   • Rammen Status afgrænsning
    • Rullelisten
     Heri listes de 10 statusafgrænsninger defineret under 201: Opslag » Udtegn plan. Ved valg af én afgrænses listen til kun at rumme plandefinitioner med angivne status. 
    • Feltet Ingen
     Herved vises samtlige plandefinitioner tidligere defineret gennem 202: Opslag » Definer plan.
   • Listen
    Heri listes plandefinitioner tidligere defineret gennem 202: Opslag » Definer plan.
  • Rullelisten Opløsning (pixel)
   Heri skal vælges den ønskede opløsning i pixels; der kan vælges mellem følgende 5 pixels-opløsninger:
  • Feltet Indsæt rammekoordinater i GI34
   Herved angives at ved transformationen/ konverteringen skal koordinaterne betragtes som SYSTEM34/45-koordinater.
  • Feltet Indsæt rammekoordinater i UTM
   Herved angives at ved transformationen/ konverteringen skal koordinaterne betragtes som UTM32/33-koordinater.
  • Knappen Transformation (aktiv) / (passiv)
   Herved åbnes dialogboksen hvori der kan vælges resulterende referencesystemer ('koordinatsystem') for de eksporterede hjørnekoordinater.
   Transformationsfunktionen er nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.