888: Diverse » Konvertering / reparation af database » Integritetstest


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programmenu kan der udføres forskellige kontroller for manifeste eller potentielle fejl i ledningsdata.

Se endvidere de grafiske kontroller i kapitlet 512: Ledninger » Redigering af ledningsdata.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

2.1 Tjek planer for slettede energidistrikter

Læs nærmere herom i programdokumentationen KONTROL-TILRETNING.pdf.