892: Diverse » Upload af data » DXF til FTP


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Programfunktion, der på baggrund af en valgt plandefinition, genererer en fil i DXF-format.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser