894: Diverse » Indstillinger


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt åbnes for de fremtidige program-, projekt- og brugerindstillinger.

Dette menupunkt vil løbende afløse Opsætnings-menuen; 805: Diverse » Opsætning.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

2.1 Mail

Opsætning for programmets intern SMTP-klient (Simple Mail Transport Protocol).

2.2 FOF integration

Opsætningsindstillinger for asynkron Vis Kort-funktion mellem DFF-EDB Ledningsregistrering og DFF-EDB Finans- og Forbrugersystem.

2.3 Loaded DLLs

Oversigt over indlæste programudviddelsesfiler (DLL-filer).

2.4 Gemte indstillinger

Oversigt over øvrige gemte indstillinger og programvariable.

Listet efter Modul, Felt, Bruger, Værdi.